Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

09. ThS. Đinh Thị Lan Anh

 

 

 

 

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 312- nhà C9

Email: anh.dinhthilan @hust.edu.vn

Tel: (024)3 8 69 2985

 

Các môn giảng dạy:

 • Lý thuyết điều khiển tự động I
 • Điều khiển quá trình
 • Điều khiển logic và PLC
 • Hệ sự kiện rời rạc
 • Tiếng Anh chuyên ngành         

Hướng nghiên cứu:

 • Điều khiển logic.
 • Các hệ sự kiện rời rạc và hệ thống lai.
 • Năng lượng mặt trời.
 • Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống động học.
 • Điều khiển các quá trình công nghệ.
 • Số hóa nhà máy.

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố:


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 0 1 1
Đang online: 328
Hôm nay: 4262
Trong tuần: 46799
Trong tháng: 113769