Các môn học Các môn học

Các học phần và nội dung thí nghiệm do bộ môn phụ trách

Hệ cử nhân cơ sở cốt lõi ngành

EE2000 (KT ĐK và TĐH)

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288 (KT ĐK và TĐH)

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE3289 (KTĐ)

Cơ sở điều khiển tự động

4(3-1-1-8)

EE3286 (CLC)

Lý thuyết điều khiển tự động

4(3-1-1-8)

 

Hệ cử nhân : Modun II Đinh hướng Điều khiển tự động

EE3550

Điều khiển quá trình

3(3-0-1-6)

EE4435

Hệ thống điều khiển số

3(3-0-1-6)

EE4430

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4401

Thiết kế hệ điều khiển nhúng

3(2-2-0-6)

 

Chương trình tài năng:

EE2000

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE4435

Hệ thống điều khiển số

3(3-0-1-6)

EE3550

Điều khiển quá trình

3(3-0-1-6)

EE4342

Hệ thống điều khiển thông minh

3(3-1-0-6)

EE4346

Thị giác máy tính

2(2-1-0-4)

 

Chương trình tiên tiến:

EE2001E

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288E

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE4401E

Thiết kế hệ thống điều khiển nhúng (BTL)

3(2-2-0-6)

EE4221E

Điều khiển logic và PLC

3(3-0-1-6)

EE3550E

Điều khiển quá trình

3(3-1-0-6)

EE4435E

Hệ thống điều khiển số

3(3-1-0-6)

 

Hệ kỹ sư: Kỹ thuật Điều khiển và hệ thống thông minh

Bắt buộc

Kỹ thuật Điều khiển và hệ thống thông minh

8 TC

EE4431

Cơ sở của hệ mờ và mạng nơ ron

2(2-1-0-4)

EE4160

Tối ưu hóa và ứng dụng trong điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4161

Điều khiển hệ cơ điện tử

2(2-1-0-4)

EE4163

Điều khiển phi tuyến

3(3-1-0-6)

Tự chọn

Ứng dụng AI trong điều khiển

4

EE4259

Học sâu

2(2-1-0-4)

EE4451

Điều khiển học lặp

2(2-1-0-4)

Tự chọn

Hệ thống năng lượng tái tạo

4

EE4829

Điều khiển nối mạng

2(2-1-0-4)

EE4165

Hệ thống điều khiển năng lượng tái tạo

2(2-1-0-4)

Tự chọn

Công nghệ

 

EE4271

Công nghệ xử lý nước thải

2(2-1-0-4)

 

Hệ Thạc sỹ:

 

Mô đun Điều khiển thông minh

 

EE6532

Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu

3(3-1-0-6)

EE6312

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

3 (3-1-0-6)

EE6445

Điều khiển mờ và mạng nơ ron 

3(3-1-0-6)

EE6435

Điều khiển học tăng cường

3(3-1-0-6)

EE6022

Điều khiển quá trình nâng cao

3(2-2-0-6)

EE6334

Điều khiển hệ đa tác tử

3(3-1-0-6)

Dạy cho sinh viên ngành Cơ điện tử/ Hóa/ Môi trường/ô tô

EE3359 (Cơ điện tử)

Lý thuyết điều khiển tự động

3(3-1-0-6)

EE4829 (Cơ điện tử)

Điều khiển nối mạng

2(2-1-0-4)

EE2090 (Khối Hóa)

Kỹ thuật Điện và Điều khiển quá trình

2(2-0-1-4)

EE4256 (Môi trường)

Tự động hóa và điều khiển trong kỹ thuật môi trường

2(2-1-0-4)

EE4868 (Cơ điện tử)

Động cơ Điện và Điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4342 (Cơ điện tử)

Hệ thống điều khiển thông minh

3(3-1-0-6)

EE6122 (Cơ điện tử)

Hệ thống giám sát và điều khiển thời gian thực

2(2-1-0-4)

EE3280E (CTTT ô tô)

Lý thuyết điều khiển tự động 1

3(3-1-0-6)

 

Thí nghiệm môn học

EE2000

Tín hiệu và hệ thống

Tài liệu thí nghiệm

EE3289

Cơ sở điều khiển tự động

Tài liệu thí nghiệm

EE3550

Điều khiển quá trình

Tài liệu thí nghiệm

EE4435

Hệ thống điều khiển số

Tài liệu thí nghiệm

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 9 1 0
Đang online: 145
Hôm nay: 1372
Trong tuần: 1372
Trong tháng: 189674