Các môn học Các môn học

Các học phần do bộ môn phụ trách

Hệ cử nhân cơ sở cốt lõi ngành

EE2000 ( KT ĐK và TĐH)

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288 ( KT ĐK và TĐH)

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE3289 ( KTĐ)

Cơ sở điều khiển tự động

4(3-1-1-8)

EE3286 (CLC)

Lý thuyết điều khiển tự động

4(3-1-1-8)

 

Hệ cử nhân : Modun II Đinh hướng Điều khiển tự động

EE3550

Điều khiển quá trình

3(3-0-1-6)

EE4435

Hệ thống điều khiển số

3(3-0-1-6)

EE4430

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4401

Thiết kế hệ điều khiển nhúng

3(2-2-0-6)

 

Chương trình tài năng:

EE2000

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE4435

Hệ thống điều khiển số

3(3-0-1-6)

EE3550

Điều khiển quá trình

3(3-0-1-6)

EE4342

Hệ thống điều khiển thông minh

3(3-1-0-6)

EE4346

Thị giác máy tính

2(2-1-0-4)

 

Chương trình tiên tiến:

EE2001E

Tín hiệu và hệ thống

3(3-0-1-6)

EE3288E

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

3(3-1-0-6)

EE4401E

Thiết kế hệ thống điều khiển nhúng (BTL)

3(2-2-0-6)

EE4221E

Điều khiển logic và PLC

3(3-0-1-6)

EE3550E

Điều khiển quá trình

3(3-1-0-6)

EE4435E

Hệ thống điều khiển số

3(3-1-0-6)

 

Hệ kỹ sư: Kỹ thuật Điều khiển và hệ thống thông minh

Bắt buộc

Kỹ thuật Điều khiển và hệ thống thông minh

8 TC

EE4431

Cơ sở của hệ mờ và mạng nơ ron

2(2-1-0-4)

EE4160

Tối ưu hóa và ứng dụng trong điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4161

Điều khiển hệ cơ điện tử

2(2-1-0-4)

EE4163

Điều khiển phi tuyến

3(3-1-0-6)

Tự chọn

Ứng dụng AI trong điều khiển

4

EE4259

Học sâu

2(2-1-0-4)

EE4451

Điều khiển học lặp

2(2-1-0-4)

Tự chọn

Hệ thống năng lượng tái tạo

4

EE4829

Điều khiển nối mạng

2(2-1-0-4)

EE4165

Hệ thống điều khiển năng lượng tái tạo

2(2-1-0-4)

Tự chọn

Công nghệ

 

EE4271

Công nghệ xử lý nước thải

2(2-1-0-4)

 

Hệ Thạc sỹ:

 

Mô đun Điều khiển thông minh

 

EE6532

Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu

3(3-1-0-6)

EE6312

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

3 (3-1-0-6)

EE6445

Điều khiển mờ và mạng nơ ron 

3(3-1-0-6)

EE6435

Điều khiển học tăng cường

3(3-1-0-6)

EE6022

Điều khiển quá trình nâng cao

3(2-2-0-6)

EE6334

Điều khiển hệ đa tác tử

 3(3-1-0-6)

Dạy cho sinh viên ngành Cơ điện tử/ Hóa/ Môi trường/ô tô

EE3359 ( Cơ điện tử)

Lý thuyết điều khiển tự động

3(3-1-0-6)

EE4829 ( Cơ điện tử)

Điều khiển nối mạng

2(2-1-0-4)

EE2090 ( Khối Hóa)

Kỹ thuật Điện và Điều khiển quá trình

2(2-0-1-4)

EE4256 ( Môi trường)

Tự động hóa và điều khiển trong kỹ thuật môi trường

2(2-1-0-4)

EE4868 ( Cơ điện tử)

Động cơ Điện và Điều khiển

2(2-1-0-4)

EE4342 ( Cơ điện tử)

Hệ thống điều khiển thông minh

3(3-1-0-6)

EE6122 ( Cơ điện tử)

Hệ thống giám sát và điều khiển thời gian thực

2(2-1-0-4)

EE3280E ( CTTT ô tô)

Lý thuyết điều khiển tự động 1

3(3-1-0-6)

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 4 8 0 4 5
Đang online: 127
Hôm nay: 189
Trong tuần: 18394
Trong tháng: 71475