Các môn học Các môn học

 • Tín hiệu và hệ thống
 • Lý thuyết điều khiển tự động 1,2
 • Lý thuyết điều khiển nâng cao
 • Điều khiển quá trình
 • Hệ thống Điều khiển số
 • Thiết kế hệ thống điều khiển nhúng
 • Điều khiển thông minh
 • Hệ thống điều khiển phân tán
 • Kỹ thuật lập trình
 • Hệ thống điều khiển khả trình
 • Mạng truyền thông công nghiệp
 • Tự động hóa quá trình công nghệ
 • Thiết bị tự động
 • Kỹ thuật điều khiển tự động
 • Dụng cụ đo và Tự động hóa
 • Điều khiển chuyển động 
 • Thiết kế hệ thống điều khiển 
 • Hệ thống và thiết bị điều khiển
 • Điều khiển logic và PLC
 • Điều khiển mờ và mạng noron
 • Hệ sự kiện rời rạc
 • Điều khiển hệ Euler- Lagrange
 • Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 7 4 7 8 5
Đang online: 126
Hôm nay: 5878
Trong tuần: 16481
Trong tháng: 234066