Các hướng nghiên cứu Các hướng nghiên cứu

 • Lý thuyết điều khiển
 • Điều khiển số
 • Điều khiển quá trình công nghệ
 • Ứng dụng hệ mờ và mạng nơ-ron trong điều khiển
 • Điều khiển hệ thống theo sự kiện rời rạc
 • Điều khiển nhúng
 • Điều khiển điện tử công suất và truyền động
 • Điều khiển chuyển động
 • Phân tích và thiết kế điều khiển các hệ đa tác tử (Multi-agent Systems)
 • Ứng dụng lý thuyết điều khiển trong các hệ sinh học.
 • Thiết kế bộ điều khiển mờ nơ-ron động Takagi-Sugeno cho các hệ thống phi tuyến bất định, ứng dụng điều khiển hệ thống AUV.
 • Điều khiển các hệ thống thiếu cơ cấu chấp hành (xe tự cân bằng, cẩu treo, phương tiện dưới nước, xe tự hành)
 • Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống điều khiển NCS (Networked Control System)
 • Nghiên cứu về lĩnh vực Deep learning, Big data và những ứng dụng trên nền mạng nơ-ron.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 1 5 8 4 6
Đang online: 138
Hôm nay: 1308
Trong tuần: 1308
Trong tháng: 189610