danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

27. TS. NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

THÔNG TIN CHUNG

 

TS. NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

Giảng viên

Bộ môn Kỹ Thuật Đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 098-262-5488

Email: duong.nguyendai@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Vi xử lý.
  • Công nghệ FPGA và ngôn ngữ VHDL.

các hướng nghiên cứu chính

  • SLAM và ứng dụng.
  • Hệ thống nhúng và ứng dụng thời gian thực.
  • Định vị dựa trên sóng RF

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 

Học viên cao học

 

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa

  1. Dai Duong NGUYEN, Abdelhafid ELOUARDI, Sergio RODRIGUEZ and Samir BOUAZIZ. “HOOFR SLAM System: an Embedded Vision SLAM Algorithm and its Hardware-Software Mapping Based Intelligent Vehicles Applications”. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2018.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

  1. Dai Duong Nguyen, Abdelhafid Elouardi, Emanuel Aldea, Samir Bouaziz. “HOOFR: An Enhanced Bio-Inspired Feature Extractor”. The 23rd International Conference on Pattern Recognition, ICPR. 2016.
  2. Dai Duong Nguyen, Abdelhafid Elouardi and Samir Bouaziz. “Enhanced Bio-Inspired Feature Extraction for Embedded Application”. The 14th IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV. 2016.
  3. Dai Duong Nguyen, Mohamed Abouzahir, Abdelhafid Elouardi, Bruno Larnaudie and Samir Bouaziz. “GPU Accelerated Robust-Laser based Fast Simultaneous Localization and Mapping”. The 16th IEEE International Conference on Scalable Computing and Communications, SCALCOM. 2016.

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 0 2 9
Đang online: 269
Hôm nay: 4280
Trong tuần: 46818
Trong tháng: 113787