danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

14. PGS.TS. BÙI ĐĂNG THẢNH

THÔNG TIN CHUNG

 

PGS. TS. BÙI ĐĂNG THẢNH

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: thanh.buidang@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật đo lường/đo lường công nghiệp
 • Mạng tốc độ cao
 • Hệ thống thông tin công nghiệp
 • Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp
 • Thiết bị và hệ thống đo thông minh
 • Hệ thống điều khiển và giám sát công nghiệp
 • PLC và ứng dụng công nghiệp

các hướng nghiên cứu chính

 • Định hướng 1: Nghiên cứu, phát triển các thiết bị và hệ thống đo không dây thông minh.
 • Định hướng 2: Nghiên cứu, phát triển và nâng cấp các hệ thống đo lường điều khiển trong công nghiệp.

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

2019/TN

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống bơm lấy mẫu dùng cho thiết bị đo và giám sát nồng độ khí

Chủ nhiệm

2015.2016/SO KHCN

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống đo và cảnh báo nồng độ bụi không dây trong công nghiệp

Chủ nhiệm

2014.2015/BO GDDT

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ cảm biến thông minh không dây ứng dụng trong Smart grid

Chủ nhiệm

2011.2014/Nafosted

Nghiên cứu và phát triển cảm biến hóa học trên cơ sở sóng siêu âm bề mặt sử dụng các vật liệu oxit kim loại có cấu trúc nano

Thành viên nghiên cứu

2013/HUST

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo nồng độ bụi không dây

Chủ nhiệm

2012/HUST

Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện hệ thống bù sự trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang có sử dụng thuật toán Auto-tuning

Chủ nhiệm

2007.2009/EADS

Photonic devices based on electro-optic polymer materials

Thành viên nghiên cứu

2006/HUST

Nghiên cứu và Thiết kế ActiveX ứng dụng trong thí nghiệm Tin học công nghiệp

Chủ nhiệm

hướng dẫn sau đại học (TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY)

Nghiên cứu sinh

 • Ngô Quang Ước, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển giám sát quá trình sản xuất cây trồng ngắn ngày,” 2019-2022

Học viên cao học

 • Giang Hồng Quân, “Nghiên cứu thiết kế thiết bị quan trắc khí NH3 ứng dụng cho môi trường công nghiệp hóa chất,” 2019-2020
 • Trần Xuân Ngọc, “Nghiên cứu, cải tiến hệ thống điều khiển cho máy lọc dầu Máy biến áp lực,” 2018-2020

thông tin khác

 

công bố khoa học

Tạp chí khoa học

 1. Nguyen Huy Phuong, Cao Ngoc Khanh, Bui Dang Thanh, “Design and simulate the communication of instrument and control systems using WirelessHART,” Journal of Science & Technology, pp.7-11, Số 139; tháng 11/2019.
 2. Nguyen Huy Phuong, Phan Quy, Bui Dang Thanh, “Designing and Optimizing Control of Central Chiller Plant for High-Rise Buildings,” GMSARN International Journal, Vol.13, No.3, 9/2019.
 3. Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019.
 4. Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham, Bui Dang Thanh, “A Variational Mode Decomposition-Based Approach for Heart Rate Monitoring using Wrist-Type Photoplethysmographic Signals during Intensive Physical Exercise,” Journal of Science & Technology, pp.100-104, Số 131; tháng 11/2018.
 5. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui, "A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure",   Journal on Measurment and Control,   Vol 51, Issue 5-6, 2018.
 6. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Design And Realization of a Smart Irrigation System For Plants on Sloping Lands and Hills,” Journal of Science & Technology, pp.31-35, Số 120C; tháng 5/2017.
 7. Cung Thanh Long, Bui Dang Thanh, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Tung, “Design And Realization of a Non-destructive Testing Device Operating on Eddy Current Principle,” Journal of Science & Technology, pp.47-51, Số 120C; tháng 5/2017.
 8. Nguyen Hoang Nam, Bui Dang Thanh, “Solar Harvesting for Energy Autonomous Wireless Sensor Network in IoT Applications,” Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số pp.43-48; tháng 4/2017.
 9. Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh “Islanding Detection based on Prony Analysis,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 16, trang 3-8, 8/2016.
 10. Nguyen Minh Duc, Bui Dang Thanh, “Design and realization of an online monitoring device for dust concentration in industrial environment,” Journal of Science & Technology, No.113, pp.47-51, 2016.
 11. Ngo Phuong Thuy, Bui Dang Thanh, “Study and design the model of the temperature and humidity monitoring system using wireless communication for agricultural warehouses,” Journal of Science & Technology, No.113, pp.52-55, 2016.
 12. Nguyen Xuan Hieu, Bui Dang Thanh, “Incremental Conductance Method Based Maximum Power Point Tracking Simulation of Solar Photovoltaic Array under Partially Shading Conditions,” Journal of science and energy technology, No. 11, 2016.
 13. Le Thanh Trung, Nguyen The Huan, Vu Duc Thuan, Vu Dang Thuy, Pham Van Minh, Bui Dang Thanh, “Research And Design Of A Multivariable Feedback Controller For The Boiler Water Level In The Thermal Power Plant,” Journal of science and energy technology, No. 13, 2016.
 14. Bùi Đăng Thảnh, “Phương pháp mới trong xác định độ trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang,” Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật- Học viện KTQS, số 172, trang 89-96, 10/2015.
 15. Bùi Đăng Thảnh, “Cải thiện ứng sử của bộ dao động quang điện tử bằng cách điều khiển nhiệt độ của bộ điều chế quang điện tử,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 13, trang 3-7, 8/2015.
 16. Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng bóng che lên đặc tính làm việc của pin quang điện sử dụng phần mềm Matlab/Simulink Simscape,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng, số 9, trang 13-23, 10/2015.
 17. Bui Dang Thanh, “Designing the wireless temperature measurement device using integrating FIR filter”, Journal of Science & Technology, No.107, pp.83-87, 2015.
 18. Bui Dang Thanh, Nguyen Hoang Nam, “Studying the ultrasound propagation in chemical liquid of industrial environment”, Journal of Science & Technology, No.107, pp.103-106, 2015.
 19. Bui Dang Thanh, “Improving the behavior of wind-diesel hybrid system in smart grid by using statcom”, Journal of Science & Technology, No.103, pp.7-11, 2014.
 20. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Hoang Nam, Bui Dang Thanh, “Realizing data acquisition and management system for oil fields,” Journal of Science & Technology, No.101, pp.92-95, 2014.
 21. Dang Thanh Bui, Chi Thanh Nguyen, Isabelle Ledoux-Rak, Joseph Zyss and Bernard Journet, “Determination and compensation of the electro-optic transfer function drift”, Journal on Measurement Science and Technology,  Vol.22, No.12, pp.125105-125116, Dec. 2011.
 22. Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Bernard Journet, “Improving the behavior of an electro-optic modulator by controlling its temperature”, Journal on Electronics and Communications - REV, pp.75-79, Jan. 2011.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 1. Hong Quan Giang, Cong Vinh Le, Nhat Tan Phan, Dang Thanh Bui, “Studying and Realizing the Smart Device for Measuring and Monitoring Ammonia Concentration, Applying for NPK Fertilizer Industry,” Proceedings the 12th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Surabaya, Indonesia, Aug. 28-29, 2019.
 2. Van Anh Vu, Tuan Christian TRUVANT, Dong Cong Trinh, Thanh Dang Bui, “Design of automatic irrigation system for Greenhouse based on LoRa technology,” 2018 IEEE Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2018), Hochiminh City, Vietnam, Sep. 18-20, 2018.
 3. Bui Dang Thanh, Thieu Minh Duc, Nguyen Hoang Nam, “Designing wireless IoT gateway based on Arduino open source hardware,” Proceedings the 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp.312-316, Hanoi, Vietnam, Nov. 18-19, 2016.
 4. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Designing and impementing the water flow monitoring and control system using GPRS communication,” Proceedings the 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp.363-367, Hanoi, Vietnam, Nov. 18-19, 2016.
 5. Lê Quyết Thắng, Trần Văn Mạnh, Trịnh Công Đồng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo năng lượng một pha không dây ứng dụng trong các tòa nhà thông minh,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015.
 6. Nguyen Hoang Nam, Dang Thanh Bui, Huy Phuong Nguyen, Cong Dong Trinh and Le Tuan Nguyen, “Automation in Aquaponic sustainable food produced system,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015.
 7. Bui Dang Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Huy Phuong, “Experimental test-bed for studying micro grid performance,” Proceedings the 8th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 8. Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh, Nguyen Huy Phuong, “Optimal placement of Phasor Measurement Units (PMU) for the power transmission system,” Proceedings the 8th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 9. Nguyen Hong Nhung, Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh, “Determination of optimal sizing for energy storage in a hybrid wind-diesel energy system,” Proceedings the 8th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 10. Thiều Minh Đức, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Sử dụng phần cứng mở Arduino và mã nguồn mở trong thiết kế thiết bị đo và giám sát điện năng thông minh không dây,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 486-491, Hà Nội, 05 – 2015.
 11. Trần Thế Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng, Nguyễn Hoàng Nam, “Nghiên cứu sự truyền sóng siêu âm trong chất lỏng- xác định tham số phi tuyến B/A,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 554-560, Hà Nội, 05 – 2015.
 12. Nguyễn Huy Phương, Lê Quyết Thắng, Tạ Quang Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Thị Lan Hương, Bùi Đăng Thảnh, “Phát triển thiết bị đo thông số điện thông minh không dây dựa trên công nghệ nhúng,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 561-566, Hà Nội, 05 – 2015.
 13. Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế, Đào Đức Thịnh, Hoàng Sỹ Hồng, “Thiết kế phần mềm giám sát và thu thập số liệu cho thiết bị đo thông minh không dây trong lưới điện thông minh,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 567-573, Hà Nội, 05 – 2015.
 14. Vũ Thành Luân, Bùi Đăng Thảnh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Hoàng Nam, “Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự chủ năng lượng với pin mặt trời,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 674-680, Hà Nội, 05 – 2015.
 15. Nguyễn Đức Trung, Lê Đức Toàn, Lê Văn Thăng, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Ứng dụng hiệu ứng Seebeck nhằm tự chủ năng lượng cho các thiết bị đo,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 689-696, Hà Nội, 05 – 2015.
 16. Lê Bá Nam, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Tự chủ năng lượng cho thiết bị giám sát sức khỏe bằng phương pháp SPO2 đo nhịp tim,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 836-841, Hà Nội, 05 – 2015.
 17. Nguyen Huy Phuong, Nguyen Tung Lam, Bui Dang Thanh, “Realizing the wireless smart meter for smart grid”, Proceedings the 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bangkok, Thailand, Nov. 13-14, 2014.
 18. DONG Thao Phuong, NGUYEN Dai Duong, TA Quang Minh, BUI Dang Thanh, “New Algorithms for Improving the Reliability of Wireless Sensor Network in Renewable Energy Systems,” Proceedings of the International Workshop on Renewable Energies, IWRE-2013, Ha Noi, Viet Nam, Oct. 02-03, 2013.
 19. Dang Thanh Bui, Toan Thang Pham, Van Yem Vu, Bernard Journet, “Improving Opto-Electronic Oscillator stability by Controlling the Electro-Optic Modulator“, Proceedings of IEEE conference on Communications and Electronics, ICCE-2012, pp.63-68, Hue, Viet Nam, Aug. 11-13, 2012.
 20. Dang Thanh Bui, Bernard Journet,  “Stabilizing the operation of optoelectronic oscillator by controlling the temperature of the electrooptic modulator”, Proceedings of the international Cris-epu conference on Energies, Automation and Communication, Ha Noi, Viet Nam, Nov. 16, 2011.
 21. Dang Thanh Bui, Bernard Journet, Van Yem Vu, “Improving the operation of optoelectronic oscillator by stabilizing the electrooptic modulator”, Proceedings of IEEE conference on Advanced Technologies for Communications, Da Nang, Viet Nam, Aug. 02-04, 2011.
 22. Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Bernard Journet,  “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ đo sự trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị tự động hóa toàn quốc- VCCA2011, Hà Nội, 24-25/10/2011.
 23. Dang Thanh Bui, Bernard Journet, “Electro-optic modulator bias point optimization by detecting its nonlinear behavior”, Proceedings of IEEE conference on Communications and Electronics, ICCE-2010, pp.118-123, Nha Trang, Viet Nam, Aug. 11-13, 2010.
 24. Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Isabelle Ledoux-Rak, Bernard Journet, “Time evolution of an electro-optic modulator by detection of its nonlinear behavior”, Proceedings of the SPIE Integrated Optoelectronic Devices, OPTO-2010, Vol. 7598, Paper n°25, pp.7598-25.1-7, San Francisco, California, USA, Jan. 23-28, 2010.
 25. Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Bernard Journet, “Improving the behavior of an electro-optic modulator by controlling its temperature”, Proceeding of IEEE conference on Advanced Technologies for Communications, pp.125-128, Hai Phong, Viet Nam, Sep. 12-14, 2009.
 26. Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đếm bao, ứng dụng trong công nghiệp sản xuất xi măng”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2006.
 27. Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng ‘Nghiên cứu và ứng dụng hệ đo lường điều khiển trong điều chế Supe lân’ Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Đo lường toàn quốc lần IV, Hà Nội, 10/2005.
 28. Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Tuấn Ninh ‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển giao thức Modbus, ứng dụng trong đo lường công nghiệp’ Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Đo lường toàn quốc lần IV, Hà Nội, 10/2005.

Sách/Chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 1. Hoàng Ngọc Nhân, Bùi Đăng Thảnh, Hệ thống truyền thông công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2012.

NXB Khoa học và kỹ thuật

 1. Dang Thanh Bui, Système à l’amélioration du comportement d’un Oscillateur O-E, Editions Universitaires Européennes, ISBN 978-613-1-59610-0, 2011.

NXB các trường đại học châu Âu

 1. Phạm Thượng Hàn, Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Hệ thống thông tin công nghiệp, NXB Giáo dục, tái bản lần 2, 2010.

NXB Giáo dục

 1. Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.

NXB Giáo dục

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 0 9 3 1 0 5
Đang online: 148
Hôm nay: 4356
Trong tuần: 46893
Trong tháng: 113863