Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

06. TS. Đỗ Thị Tú Anh

 THÔNG TIN CHUNG

 

 

TS. ĐỖ THỊ TÚ ANH

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: anh.dothitu@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Tín hiệu và hệ thống
  • Lý thuyết điều khiển tuyến tính
  • Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

các hướng nghiên cứu chính

  • Điều khiển dự báo theo mô hình
  • Xử lý tín hiệu và ứng dụng trong điều khiển

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2009-114

(Đề tài cấp trường)

Điều khiển dự báo bền vững cho các hệ thống tuyến tính biến thiên và bất định: Ứng dụng trong bài toán điều khiển bám tín hiệu đặt

Chủ nhiệm đề tài.

T2011-96

(Đề tài cấp trường)

Điều khiển dự báo phi tyến sử dụng phản hồi trạng thái

Chủ nhiệm đề tài.

CRI-2014

(Đề tài AUN-SEED/Net)

Economic -Optimizing Preditive Control for Steam Boilers

Thành viên.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.  TS. Hoàng Minh Sơn.

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D.,  Hung, N.Q. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu sử dụng thuật toán Levenberg-Marquardt trong điều khiển dự báo phi tuyến phản hồi đầu ra”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2014.

[2].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Ổn định hóa hệ thống liên tục song tuyến dựa trên điều khiển dự báo”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[3].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu sử dụng thuật toán Gauss-Newton trong điều khiển dự báo phi tuyến phản hồi đầu ra”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 2014.

[4].  Ha, L.T.T., Tu Anh, D.T. “Điều khiển ổn định hóa và bám bền vững cho hệ thống bánh lái sử dụng bộ điều khiển dự báo có ràng buộc”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[5].  Huong, N.T.M., Thai, M.T., Lai, L.K., Tu Anh, D.T. “Ổn định hóa hệ thống twin rotor MIMO dựa trên nguyên lý quy hoạch động Bellman”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2014.

[6].  Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Điều khiển bám hệ thống phi tuyến có trễ với tham số phụ thuộc trạng thái sử dụng bộ điều khiển tuyến tính hóa từng đoạn”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2016.

[7].  Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, “Mô phỏng hiện thực ảo cho điều khiển lò nung vật dày sử dụng LQR dịch miền dự báo ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2018.

[7].  Nguyen Doan Phuoc, Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, “Mô phỏng hiện thực ảo cho điều khiển lò nung vật dày sử dụng LQR dịch miền dự báo ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. 2018.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Tu Anh Do-Thi, David Banjerdpongchai. “Robust Constrained Model Predictive Control for Uncertain Linear Time-Varying Systems Using Multiple Lyapunov Functions”. SICE-ICASE Interational Joint Conference, Korea. 2006.

 [2].  Tu Anh Do-Thi, Shinji Hara. “Robust Constrained Model Predictive Control for Discrete Uncertain Time-Varying Systems with Delay”. ICASE-SICE Interational Joint Conference, Japan. 2009.

 [3].  Tu Anh, D.T., Phuoc, N.D. “Thiết kế bộ quan sát trạng thái tối ưu cho điều khiển dự báo phi tuyến sử dụng phả hồi đầu ra”. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và tự động hóa, Vietnam. 2013.

 [4].  Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Receding horizon controller design for continuous-time bilinear systems and an application to constrained control of slab reheating furnace”. The 9th Regional Conference on Electrical and Electronic Engineering (RCEEE-2016), Vietnam. 2016.

 [5].  Pham Thi Huong Sen, Nguyen Quang Minh, Do Thi Tu Anh, Phan Xuan Minh. “A new tracking control algorithm for a wheeled mobile robot based on backstepping and hiearchical sliding mode techniques”. The 1st International Symposium  on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence and Robotics (ICA-SYMP), Thái Lan. 2019.

 [6].  Nguyen Viet Dung, Do Thi Tu Anh, Nguyen Doan Phuoc. “Temperature observation inside a heating slab via Fuzzy-Galerkin apporximation”. The 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence and Robotics (ICA-SYMP), Thái Lan. 2019.

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 7 0 6
Đang online: 119
Hôm nay: 5478
Trong tuần: 26019
Trong tháng: 166464