Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

12. ThS. Cao Thành Trung

THÔNG TIN CHUNG

 

 

ThS. CAO THÀNH TRUNG

Giảng viên

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-2306

Email: trung.caothanh@hust.edu.vn

 

MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

  • Lý thuyết điều khiển I
  • Điều khiển quá trình

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Fault detection and isolation
  • Fault tolerant control
  • Model predictive control

DỰ ÁN/ĐỀ TÀi

Code

Title

Position

Đề tài cấp trường 2015-2016

Nghiên cứu khả năng kết hợp điều khiển dự báo và chẩn đoán lỗi cho hệ tuyến tính

Chủ nhiệm

SÁCH/CHƯƠNG SÁCH

Title

Publisher

   

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Tạp chí khoa học

[1]. Phạm Văn Hùng, Hoàng Minh Sơn*, Cao Thành Trung. “Điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính quá trình phản ứng /tách”. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2016.

Kỉ yếu/Hội nghị

[1]. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong NamStatistic and Fuzzy Observer based Fault Detection and Isolation for Manipulators,” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017.

[2]. Dao Phuong Nam, Nguyen Van Huong, Mai Xuan Sinh, Duong Ba Hai Dang and Cao Thanh Trung. Tube-Based Robust Model Predictive Control Law for Uncertain Nonlinear Inverted Pendulum Systems” in Proc. The 21st International Conference on Mechatronics Technology, Ho Chi Minh City, October. 2017

[3]. Cao Thanh Trung, Hoang Minh Son, Dao Phuong Nam, Tran Nhat Long, Do Tien Toi, Phan Anh Viet. “Fault Detection and Isolation for Robot Manipulator Using Statistics,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 360 – 364

[4]. Nguyen Thanh Binh, Nguyen Anh Tung, Dao Phuong Nam and Cao Thanh Trung. “An Approach Robust Nonlinear Model Predictive Control with State-dependent Disturbances via Linear Matrix Inequalities,” in Proc. The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Ho Chi Minh City, July. 2017, pp. 439 – 444

Bằng phát minh

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 3 9
Đang online: 140
Hôm nay: 5411
Trong tuần: 25952
Trong tháng: 166397