Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

05. PGS.TS. Hoàng Minh Sơn (Bí thư Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường)

 

PGS.TS.HOÀNG MINH SƠN

Giảng viên, Bộ môn Điều khiển tự động

Giảng viên cao cấp;

Bí thư Đảng ủy Trường

Chủ tịch Hội đồng Trường

Tel. 024-3869-6211                               Email: son.hoangminh@hust.edu.vn

        024-3869-6162

giới thiệu

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn là giảng viên bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện tại, ông đang giữ chức Bí thư Đảng Ủy Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE2000: Tín hiệu và hệ thống
  • BEE3550: Điều khiển quá trình
  • EE4411: Hệ thống điều khiển phân tán

 

  •  Sau đại học

 

  • Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp
  • Nhận dạng hệ thống
  • Điều khiển quá trình nâng cao

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Các phương pháp tiên tiến cho điều khiển các quá trình công nghiệp: Nhận dạng trong vòng kín, điều khiển dự báo (MPC)
  • Điều khiển phân tán, điều khiển qua mạng, điều khiển hệ rời rạc.
  • Công nghệ phần mềm trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa. 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Komponentenbasierte Automatisierungssoftware – objektorientiert und anwendungsnah

Hanser-Verlag, München.

Mạng truyền thông công nghiệp

NXB Khoa học và Kỹ thuật

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

NXB Bách khoa Hà Nội

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Hoàng Minh Sơn, Peter Rieger, “Objektorientierte Modellierung und Simulation komplexer Automatisierungssysteme”. ASIM’ Simulationstechnik,  Dresden, CHLB Đức. 1996

[2]. Darius Ezerskis, Thomas Dryer, Hoàng Minh Sơn, Peter Rieger, “Ansatz zur einheitlichen Behandlung steuerungs-technischer Netzklassen aus Sicht des objektorientierten Paradigmas”. Moderne Methoden des Regelungs- und Steuerungsentwurfs. 1997

[3]. Rene Bachmann; Hoàng Minh Sơn, Peter Riege, “A Component-Based Architecture for Integrating Fieldbus Systems into Distributed Control Applications”. Fieldbus Technology – System Integration, Networking & Engineering, Magdeburg, CHLB Đức. 1999

[4]. Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, “UML Extension for Component-based Modeling of Distributed Control Applications”. Japan-USA-Vietnam Workshop on Research and Education in Systems, Computation and Control Engineering (RESCCE 2000). 2000

[5]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hoàng Minh Sơn, “Design of the fuzzy hybrid PID controller based on SIMATIC S7-300”. RESCCE 2000. 2000

[6]. Hoàng Minh Sơn, “Một giải pháp điều khiển và giám sát sử dụng máy tính cá nhân, mạng truyền thông công nghiệp và chuẩn OPC”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2002

[7]. Lê Trung Dũng, Phạm Trung Kiên, Hoàng Minh Sơn, “Một bộ điều khiển mờ tự chỉnh với cấu trúc truyền thẳng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2004

[8]. Lê Trung Dũng, Phạm Trung Kiên, Hoàng Minh Sơn, “Một bộ điều khiển PID mờ thích nghi có cấu trúc song song”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. 2004

[9]. Hoàng Minh Sơn, “Diễn giải lại thuật toán điều khiển dự báo tổng quát (GPC)”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển, Tạp chí Tự động hóa ngày nay. 2005

[10]. Hoàng Minh Sơn, “Retuning of PI/PID Controllers based on Closed-loop Model”. Proceedings of AUN/SEED-Net Fieldwise Seminar on Control Engineering. 2006

[11]. Nghiêm Xuân Sơn, Hoàng Minh Sơn, “Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID cho các quá trình có trễ lớn dựa trên cân bằng mô hình dao động bậc hai”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển, Tạp chí Tự động hóa ngày nay. 2006

[12]. Hoàng Minh Sơn, “Một phương pháp chỉnh định lại các tham số PI/PID trong vòng kín”. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển, Tạp chí Tự động hóa ngày nay. 2007

[13]. Hoàng Minh Sơn, “Robust Adaptive Control of Robots Using Neural Network and Sliding Mode Control”. International Conference on Control, Automation and Information Sciences. 2013

[14]. Hoàng Minh Sơn, Trịnh Thị Khánh Ly, “Grey-box identification of steam boiler using linear state-space model and closed-loop data”. Tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật. 2014

[15]. Hoàng Minh Sơn, Trịnh Thị Khánh Ly, “On-line Closed-loop Identification of Steam Boiler Using State-SpacePredictor Model”. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 13. 2015

[16]. Hoàng Minh Sơn, Trịnh Thị Khánh Ly, “Closed-loop identification of steam boilers using linear parameter-varying model”. Tạp chí khoa học và công nghệ, số 108. 2015

[17]. Hoàng Minh Sơn, Phạm Văn Hùng, Cao Thành Trung, “Điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính quá trình phản ứng/tách”. Tạp chí KHCN các trường đại học (110), pp. 7-11. 2016

[18]. Hoàng Minh Sơn, Phạm Văn Hùng, “Điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính LTI xấp xỉ từng đoạn”. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật (121), pp. 021-026. 2017

[19]. Hoàng Minh Sơn, Phạm Văn Hùng, “Điều khiển dự báo phi tập trung hệ phi tuyến dựa trên mô hình LPV”. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (20). 2017

[20]. Hoàng Minh Sơn, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Thị Hương, “Sáp nhập, hợp nhất, liên minh các cơ sở giáo dục đại học - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. xxx (2019) xxx-xxx. 2019

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1]. Hoàng Minh Sơn, “Objektorientierte Techniken für Echtzeit-Simulation komplexer Automatisierungssysteme”. Preprint, 31. Regelungs-technik Koloquium. 1997

[2]. Hoàng Minh Sơn, “Lösung automati-sierungstechnischer Aufgaben durch objektorientierte Vorgehensweisen”. Preprint, 28. Jahres-tagung des SAK. 1997

[3]. Hoàng Minh Sơn, “Ứng dụng công nghệ Internet/Intranet trong phát triển các hệ thống điều khiển phân tán: Một mô hình dựa trên thành phần”. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Tự động hóa (VICA3). 1998

[4]. Hoàng Minh Sơn, “Về việc lựa chọn hệ thống bus trường cho các giải pháp tự động hóa”. Hội nghị Đo lường-Điều khiển 1999 (DDK’ 99). 1999

[5]. Hoàng Minh Sơn, “Nghiên cứu các phương pháp lập trình với OPC cho các hệ thống điều khiển phân tán”. Báo cáo KH tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Tự động hóa (VICA4). 2000

[6]. Hoàng Minh Sơn, “Giải pháp bus trường trong các hệ thống điều khiển an toàn”. Kỷ yếu hội nghị khoa học 45 năm thành lập Trường ĐHBK Hà Nội. 2001

[7]. Phạm Trung Kiên, Hoàng Minh Sơn, Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, “Xây dựng phần mềm điều khiển mờ hướng đối tượng”. Tuyển tập các báo cáo khoa học

Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Tự động hóa (VICA5). 2002

[8]. Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đức Khoát, “Một giải pháp dự phòng nóng cho các hệ thống điều khiển trên nền máy tính cá nhân và Profibus-DP”. Tuyển tập các báo cáo khoa học, VICA5. 2002

[9]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đức Khoát, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Tiến, “Xây dựng bàn thí nghiệm điều khiển thông minh đối tượng nhiệt”. Thông báo khoa học, VICA5. 2002

[10]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đức Khoát, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Tiến, “Xây dựng bàn thí nghiệm điều khiển thông minh đối tượng mức và lưu lượng”. Thông báo khoa học, VICA5. 2002

[11]. Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Hoàng Minh Sơn, “Xét tính ổn định tuyệt đối của hệ phi tuyến có mô hình Wiener”. Thông báo khoa học, VICA5. 2002

[12]. Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Hồng Thắng, “Điều khiển thông minh hệ thống đèn tín hiệu giao thông bằng công nghệ agent”. Thông báo khoa học, VICA5. 2002

[13]. Hoàng Minh Sơn, Đặng Anh Việt, Bùi Quang Việt, “Một kiến trúc phần mềm cho các hệ thống điều khiển trên nền máy tính cá nhân”. Thông báo khoa học, VICA5. 2002

[14]. Hoàng Minh Sơn, “Phương pháp khắc phục lỗi dựa trên xác định lại cấu hình điều khiển phi tập trung”. Tuyển tập các báo cáo khoa học, VICA6. 2005

[15]. Hoàng Minh Sơn, Mai Thế Ánh, “Mô hình hóa hướng đối tượng và mô phỏng thời gian thực Profibus-DP phục vụ thiết kế các hệ điều khiển qua mạng”. Thông báo khoa học VICA6. 2005

[16]. Hoàng Minh Sơn, “Mô phỏng thời gian thực và trực quan các quá trình công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu”. Báo cáo KH tại VICA6. 2005

[17]. Hoàng Minh Sơn, “Về phương pháp luận lập trình toán học trong phát triển phần mềm tính toán điều khiển chất lượng cao”. Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ 2. 2005

[18]. Hoàng Minh Sơn, “Design Patterns for High-Performance Matrix Computations”. International Conference on High-Performance Scientific Computing, Hà Nội. 2006 in Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes, Springer, 2008

[19]. Nghiêm Xuân Sơn, Hoàng Minh Sơn, “Một phương pháp thiết kế bộ điều khiển PID đa biến cho các quá trình có trễ dựa trên xấp xỉ đáp ứng tần số”. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội – Phân ban Điện. 2006

[20]. Hoàng Minh Sơn, “Nhận dạng trong hệ kín quá trình hơi quá nhiệt trong lò hơi của Nhà máy đạm Phú Mỹ”. Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011. 2011

[21]. Hoàng Minh Sơn, “Thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi trạng thái kết hợp phản hồi đầu ra cho hệ có trễ lớn”. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9. 2012

[22]. Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thuý Hằng, Vũ Văn Yêm và Trần Văn Tớp, “Tìm hiểu mô hình giáo dục đại học trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo giáo dục 2018 “Giáo dục đại học – chuẩn hoá và hội nhập quốc tế”, Hà Nội. 2018

[23]. Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thúy Hằng và Đỗ Thị Thu Hằng, “Xu hướng phát triển giáo dục đại học trên thế giới- Các khuyến nghị cho Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục" do Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức. 2019

[24]. Hoàng Minh Sơn, Bùi Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Hương Giang, “Mô hình trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục" do Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức. 2019

[25]. Hoàng Minh Sơn, Vũ Văn Yêm và Nguyễn Thị Hương, “Một số kiến nghị đầu tư cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Vấn đề và giải pháp”, Đại học Quốc gia, Hội đồng Lý luận Trung ương. 2019

[26]. Hoàng Minh Sơn, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Thị Hương, “Đề xuất xây dựng bộ tiêu chuẩn phân loại các trường đại học Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. 2019

Phát minh sáng chế

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 4 3 5 8 5 0
Đang online: 60
Hôm nay: 3722
Trong tuần: 26059
Trong tháng: 104991