Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

02. TS. Nguyễn Hoài Nam

 THÔNG TIN CHUNG

 

 

TS. NGUYỄN HOÀI NAM

Giảng viên; Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Điều khiển tự động

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

Website cá nhân: https://sites.google.com/view/n2c

 

các môn học đảm nhiệm

  • Lý thuyết điều khiển tự động.
  • Điều khiển mờ và mạng nơ-ron.

các hướng nghiên cứu chính

  • Mạng nơ-ron.
  • Hệ thống điều khiển.

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2016-PC-094

Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ-ron động học hồi quy trong nhận dạng và điều khiển

Chủ nhiệm đề tai

T2017-TT-004

Nghiên cứu các phương pháp điều khiển hệ thiếu cơ cấu chấp hành có ràng buộc đầu vào và ứng dụng điều khiển xe hai bánh tự câng bằng

Chủ nhiệm đề tài

T2018-PC-052

Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển xe hai bánh tự cân bằng

Chủ nhiệm đề tài

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Nam H. Nguyen and Phuoc D. Nguyen, “Overshoot and settling time assignment with pid for first-order and second-order systems,” IET Control Theory and Applications, Vol. 12, Iss. 17, 2018.

[2]. Vu Thi Thuy Nga, Tran Phuong Nam, Nguyen Hoai Nam, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based Path Planning for Excavator Arm,” Journal of Robotics, 2018.

[3]. Et. la. And Nam Hoai Nguyen, "Adaptive hierarchical sliding mode control using neural network for uncertain 2D overhead crane" International Journal of Dynamics and Control, 2019

[4]. Nguyễn Doãn Phước and Nguyễn Hoài Nam, “Settling time assignment with PID,” Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 55, Iss. 3, 2017.

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1]. Nguyen H. Nam and Martin Hagan, “Stability Analysis of Layered Digital Dynamic Networks Using Dissipativity,” Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, San Jose, California, August 2011.

[2]. Ha T. Le, Nam H. Nguyen and Phuoc D. Nguyen, “PID Adaptive Tuning With The Principle of Receding Horizon,” Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, Cham (Book chapter).

[3]. Nguyễn Hoài Nam, Trần Gia Khánh, Đỗ Sơn Lâm, Dương Bá Hải Đăng và Lê Đình Anh, "Nhận dạng hệ thống tuyến tính sử dụng mạng nơ ron," VCCA-2019, 2019.

[4]. Nguyễn Doãn Phước và Nguyễn Hoài Nam, "Một số phương pháp điều khiển hệ cơ có mô hình Euler-Lagrange bất định," Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển, 2019.

Phát minh sáng chế

 

         

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 2 4
Đang online: 164
Hôm nay: 5396
Trong tuần: 25937
Trong tháng: 166382