TS. Bùi Minh Định

Giảng viên, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử

Tel. 0986.397.968                         Email:  dinh.buiminh@hust.edu.vn

giới thiệu

Tiến sỹ Bùi Minh Định là giảng viên tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ điện hiệu suất cao loại không đồng bộ, nam châm vĩnh cửu, servo, nam châm vĩnh cửu gắn chìm IPM và tính toán thiết kế mô phỏng nhiệt -điện từ các loại động cơ điện chuyên dụng cho xe điện. Tiến sỹ Bùi Minh Định đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE2010: Kỹ Thuật Điện
  • EE4261: Đồ án thiết kế máy điện

Sau đại học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Động cơ điện hiệu suất cao không đồng bộ
  • Nam châm vĩnh cửu, servo, nam châm vĩnh cửu gắn chìm IPM

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

 

 

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  “Losses and temperature calculation of a high speed switched reluctance motor”, Minh Dinh Bui, Automation today Journal, April 2014, Dec 2014.

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

[1].  “Torque maximization of a high- speed  switched reluctance starter in acceleration test”, Bui, M.D. ; Schneider, S. ; Arnaout, S. ; Schaefer, Uwe,  Power Electronics and Applications (EPE), 2013 15th European Conference, IEEE Publications, Year: 2013 , Page(s): 1 – 11

[2].  “Core losses measurement technique for high frequency and flux density of switched reluctance machines”, Minh Dinh Bui ; Schaefer, Uwe ,Electrical Machines (ICEM), 2012 XXth International Conference, IEEE Publications, 2012 , Page(s): 1619 – 1624.

[3].  “An accurate magnetic characteristics measurement method for switched reluctance machines”, Minh Dinh Bui; Hoffmann, S. ; Schaefer, Uwe, Electrical Machines and Systems (ICEMs 2011), IEEE Publications, Year: 2011 , Page(s): 1 – 6.

[4].  Acoustic noise calculation based on electromagnetic radial forces in stator and rotor poles, Minh Dinh Bui and Dinh Hai Linh, Automation today Journal, April 2015, page 47-53.

[5].  Electromagnetic and thermal calculation of surface mounted permanent magnet motor using finite element method, Bui Minh Dinh; Dinh Hai Linh 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET) Year: 2016 Pages: 355 – 358.

[6].  Maximum efficiency design of line start permanent magnet synchronous motor. Bui Minh   Dinh; Ho Manh Tien, 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET).

 

Phát minh sáng chế