danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

13/ TS. PHẠM HÙNG DŨNG

 THÔNG TIN CHUNG

 

PHẠM HÙNG DŨNG

Phó bí thư đoàn trường ĐHBK

Giảng viên – Tiến sĩ

Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Viện Điện

Tel. 0987.348.938

Email: dung.phamhung@hust.edu.vn

Facebook Bộ Môn TBĐ-ĐT: https://www.facebook.com/groups/200947320587610/

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Kỹ thuật điện
  • Môn 2. Technical writing and presentation

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Điều khiển tự động cho các hệ thống điện thông minh.
  • Định hướng 2. Theo dõi vận hành, chuẩn đoán sự cố làm việc các thiết bị điện.
  • Định hướng 3. Các thiết bị điện cho năng lượng tái tạo.

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

Advanced microgrid power control through grid-connected inverters” Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J. 2016 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC.

Feedforward decoupling control method in grid-interfaced inverter Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J. 2013 Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC 2013

Microgrid topology for different applications in Vietnam Pham, D.H., Hunter, G., Li, L., Zhu, J 2012 22nd Australasian Universities Power Engineering Conference: "Green Smart Grid Systems", AUPEC 2012

Performance analysis of a permanet magnet SMC transverse flux motor with multiobjective optimization strategy Guo, Y., Lei, G., Zhu, J., Pham, D.H. 2012 22nd Australasian Universities Power Engineering Conference: "Green Smart Grid Systems", AUPEC 201

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 1 6
Đang online: 145
Hôm nay: 5588
Trong tuần: 26129
Trong tháng: 166574