danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

18/ TS. NGUYỄN VĂN ÁNH

 

Họ và tên

Nguyễn Văn Ánh

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 106 nhà C3 ĐHBK HN

Email :

anh.nguyenvan1@hust.edu.vn

Tel :

+84-4-3869-2511

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-       Kỹ thuật điện (tiếng Việt và tiếng Anh)

-     Khí cụ điện (Tiếng Việt)

Hướng nghiên cứu:

-        Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết bị điện, xử lý ảnh của từ webcam,…

-       Các thiết bị thông minh cho nhà ở và nơi làm việc.

-    Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ số trong hệ thống điện.

Các công trình NC đã công bố

 

1.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'Shared Control Strategies for Human - Machine Interface in an Intelligent wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3638 - 41.

2.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2013), 'The Advancement of an Obstacle Avoidance Bayesian Neural Networks for an Intelligent Wheelchair', 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, 2013, pp. 3642-5.

3.    A.V. Nguyen, L.B. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2012), 'Development of a Bayesian Neural Networks to Perform Obstacle Avoidance for an Intelligent Wheelchair', 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, 2012, pp. 1884-7.

4.    A.V. Nguyen, S.S. Wang & H.T. Nguyen, (2011), 'Development of a Bayesian Recursive Algorithm to Find Free-Spaces for an Intelligent Wheelchair.', 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Boston, Massachusetts USA, 2011, pp. 7250-3.

5.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2013, 'Analyzing EEG Signals under Insulin-induced Hypoglycemia in Type 1 Diabetes Patients', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013 inProceedings of the 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Kenji Sunagawa, IEEE, USA, pp. 1980-1983.

6.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen,  2013, 'Combining Genetic Algorithm and Levenberg-Marquardt Algorithm in Training Neural Network for Hypoglycemia Detection using EEG Signals', 35th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka, Japan, July 2013 in Proceedings of the 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Kenji Sunagawa, IEEE, USA, pp. 5386-5389.

7.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'An adaptive strategy of classification for detecting hypoglycemia using only two EEG channels', 34th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Diego, California, USA, August 2012 in Proceedings of the 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ed Michael C.K. Khoo, IEEE, USA, pp. 3515-3518.

8.    B.L.Nguyen, A.V.Nguyen, S.S.Ling, & H.T.Nguyen, 2012, 'A particle swarm optimization-based neural network for detecting nocturnal hypoglycemia using electroencephalograph (EEG) signals', Brisbane, Australia, June 2012 in 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, ed Hussein A. Abbass, IEEE, Piscataway, USA, pp. 2730-2735.

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 2 1
Đang online: 143
Hôm nay: 5593
Trong tuần: 26134
Trong tháng: 166579