danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

16/ TS. NGUYỄN NGA VIỆT

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Nga Việt

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 106, nhà C3, Đại học Bách Khoa Hà Nội
01, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam

Email :

Website:

viet.nguyennga@hust.edu.vn

www.VNN.Pro.vn

Tel :

+84-4-3869-2511, +84-4-3869-8211

Fax :

+84-4-3623-1478

Các môn giảng dạy: 
 

●        Kỹ thuật điện

●        Electrical Engineering (conducted in English)

●        Nhập môn kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu:

●        Ước lượng trạng thái hệ thống điện (Power system state estimation)

●        Lý thuyết ước lượng (Estimation theory)

●        Thống kê bền vững (Robust statistics)

●        Data fusion

●        Năng lượng tái tạo (Renewable energy)

●        Sử dụng năng lượng hiệu quả (Energy efficiency)

Các công trình NC đã công bố

 

- International Journal Papers

1.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Robust state estimation fusion in power system,” International Journal of Innovative Computing, Information and Control, vol. 6, no. 12, pp. 5771-5784, Dec. 2010.

2.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Fusion of correlated local estimates under non-Gaussian channel noise,” International Journal of Robotics and Automation, vol. 25, no. 2, 2010.

3.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “MAD robust fusion with non-Gaussian channel noise,” IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E92.A, no. 5, pp. 1293-1300, 2009.

- International Conference Papers

1.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Alternative to M-Estimates in Multisensor Data Fusion,” in Proc. of the 2010 International Conference on Industrial and Systems Engineering, Aug. 2010.

2.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Robust algorithm in distributed estimation fusion with correlation of local estimates,” Proc. of the 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering, vol. 5, pp. 428-431, IEEE, Feb. 2010.

3.        N.-V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Power system state estimation with fusion method,” the 2010 International Conference on Electrical and Energy Systems, vol. 5, pp. 71-76, Feb. 2010.

4.        N.-V. Nguyen, G. L. Shevlyakov, and V. I. Shin, “A robust two-stage multisensor fusion in contaminated gaussian channel noise,” Proc. of the IEEE International Conference on Sensing Technology, pp. 200-205, 2008.

5.        N. V. Nguyen, G. Shevlyakov, and V. Shin, “Trimmed robust fusion under non- Gaussian channel noise,” Proc. of the IEEE Region 10 Conference - TENCON 2008, pp. 1-6, Nov. 2008.

6.        S. H. Lee, D. Y. Kim, N.-V. Nguyen, and V. Shin, “Comparison of multisensor fusion filters weighted by scalars and matrices,” Proc. of the International Conference on Control, Automation and Systems, pp. 155-160, Oct. 2007.

7.        N.-V. Nguyen, D. Tyagi, and V. I. Shin, “An observation model based on polyline map for autonomous vehicle localization,” Proc. of the IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 2427-2431, Dec. 2006.

8.        N.-V. Nguyen, K. Kim, and V. I. Shin, “A new observation model to solve vehicle localization problem,” Proc. of Asia-Pacific Conference on Communications , pp. 1-5, Dec. 2006.

Học viên cao học đã hướng dẫn

1. Hoàng Xuân Hùng. Đề tài: “Tính toán ước lượng thông số trạng thái một hệ thống điện với dữ liệu đầu vào cho bởi định dạng cdf”. Thời gian thực hiện 2012-2013

 

 

2. Lê Thị Nga Linh. Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng CompPad trong tính toán, thiết kế lắp đặt điện”. Thời gian thực hiện 2012-2013

Quá trình công tác, đào tạo

06/2003-nay: Giảng viên bộ môn Thiết bị điện-Điện tử, Viện Điện

 

 

08/2010 : Nhận bằng Tiến sĩ về cơ điện tử tại Trường Gwangju Institute of Science and Technology, Hàn Quốc

 

02/2006 : Nhận bằng Thạc sĩ về cơ điện tử tại Trường Gwangju Institute of Science and Technology, Hàn Quốc

 

06/2001 : Nhận bằng Kỹ sư điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 7 4 4
Đang online: 139
Hôm nay: 5516
Trong tuần: 26057
Trong tháng: 166502