danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

05/ ThS. Phạm Minh Tú

 THÔNG TIN CHUNG

 

Ảnh

PHẠM MINH TÚ

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại bộ môn , tổ phó công đoàn bộ môn

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Thiết Bị Điện - Điện Tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-6211

Email: tu.phamminh@hust.edu.vn

Điện thoại di động: 0948.051.986

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Máy điện
  • Môn 2.

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1.
  • Định hướng 2.

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Tác giả 1, Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế

 

         

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 9 9
Đang online: 113
Hôm nay: 5471
Trong tuần: 26012
Trong tháng: 166457