danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

20/ ThS. NGUYỄN THANH HƯƠNG

THÔNG TIN CHUNG

 

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Phụ trách phòng thí nghiệm thiết bị đóng cắt và bảo vệ T-204

Nghiên cứu viên – Thạc sĩ

Bộ môn Thiết bị điện – điện tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-2511

Email: huong.nguyenthanh2@hust.edu.vn

Điện thoại di động: 0904.238.693

 

các môn HỌC ĐẢM NHIỆM THÍ NGHIỆM

  • TN môn Khí cụ điện
  • TN Thiết bị đóng cắt và bảo vệ

các  hưng nghiên cu chính

  • Định hướng 1.
  • Định hướng 2.

Các D án/đtài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xUẤt bẢN

Tên sách/ chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Mt s công b khoa hc đin hình

Tạp chí khoa học

[1]. Tác giả 1,Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên tạp chí. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

[1]. Tác giả 1,Tác giả 2, Tác giả 3. “Tên bài báo”. Tên hội nghị. 2019.

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 7 1 9
Đang online: 122
Hôm nay: 5491
Trong tuần: 26032
Trong tháng: 166477