danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

19/ ThS. LÊ XUÂN NGHĨA

 

Họ và tên

ThS. Lê Xuân Nghĩa

  

  

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 112 nhà C1

Email :

nghia.lexuan@hust.edu.vn

Tel :

+ 84 4 38 69 25 11

Fax :

 không có

Các môn giảng dạy:

-         Hướng dẫn thí nghiệm môn Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu:

Không có

Các công trình NC đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 7 9
Đang online: 110
Hôm nay: 5451
Trong tuần: 25992
Trong tháng: 166437