danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

10/ GVCC.TS. Bùi Đức Hùng

 THÔNG TIN CHUNG

 

BÙI ĐỨC HÙNG

Chủ tịch công đoàn trường ĐHBK

Giảng viên cao cấp – Tiến sĩ

Bộ môn: Thiết bị điện - điện tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-2511

Email: hung.buiduc@hust.edu.vn

Điện thoại di động: 0913.325.018

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Máy điện
  • Môn 2. Thiết kế máy điện
  • Môn 3. Công nghệ chế tạo Thiết bị điện
  • Môn 4. Vật liệu và công nghệ mới trong chế tạo Thiết bị điện (cao học)
  • Môn 5. Máy điện đặc biệt (Cao học)

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Kháng điện và các loại máy biến áp đặc biệt.
  • Định hướng 2. Động cơ điện hiệu suất cao và vật liệu chế tạo
  • Định hướng 3. Thiết bị lọc sóng hài nâng cao chất lượng điện năng

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

B2002-28-65

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo máy biến áp xoay công suất đến 200kVA. 

 

Chủ nhiệm Đề tài

 

B2010-01-376

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu từ trong thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị lọc sóng hài trong lưới điện công nghiệp. 

 

Chủ nhiệm Đề tài

01C-02/02 2012-2

Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu dải công suất đến 1kW. 

 

Chủ nhiệm Đề tài

 

KC02-05

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ không đồng bộ rô to dây quấn công suất đến 2500kW.

 

 

Tham gia

Sách/chương sách đã xuất bản

Máy điện tập 1 (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục 2007

Máy điện tập 2 (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục 2007

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (chủ biên)

Nhà xuất bản Bách khoa 2018

Vẽ kỹ thuật cho sinh viên ngành điện (tham gia)

Nhà xuất bản Bách khoa 2019

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, Mô hình toán và phư­ơng pháp giải bài toán quá trình khởi động động cơ không đồng bộ qua thiết bị khởi động. Điện và đời sống 1998.

[2]. Bùi Đức Hùng,,”Nghiên cứu quá trình quá độ động cơ không đồng bộ khi điện áp đầu vào biến đổi theo thời gian”.Tạp chí Công nghiệp, số 17-1998.

[3]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, “Xây dựng mô hình máy điện 2 pha  trên   simulink, nghiên cứu một số chế độ làm việc đặc biệt của động cơ không đồng bộ Tạp chí Điện lực 1998.

[4]. Bùi Đức Hùng, Trần Khánh Hà,Nghiên cứu ảnh h­ưởng của hiệu ứng mặt ngoài và bão hoà mạch từ khi khởi động động cơ không đồng bộ bằng ph­ương pháp mô phỏng trên simulink – matlab. Tạp chí Công nghiệp, số 20 -1998

[5]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, Mô hình toán và phư­ơng pháp giải bài toán quá trình khởi động động cơ không đồng bộ qua thiết bị khởi động”, Tạp chí Khoa học công nghệ, số 17-1998

[6]. Bùi Đức Hùng , Nguyễn Anh Nghĩa, Lê Anh Tuấn, ,”Nghiên cứu áp dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp các quạt gió mỏ Tạp chí công nghiệp mỏ, số 4-2016.

[7] .Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, Bùi Minh Định,” Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài và giải pháp nâng cao chất lượng khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1-2017.

[8]. Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài đến đặc tính khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp (LSPMSM)”. Tạp chí ’’Khoa học và  Công nghệ’’Đại học Đà Nẵng, số 9-2017.

[9]. Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn,” Nghiên cứu lựa chọn kích thước  nam châm nhằm nâng cao đặc tính vận hành động cơ vĩnh cửu khởi động trực tiếp 3 pha ở vùng công suất nhỏ Tạp chí ’’Khoa học và kỹ thuật’’ Học viện kỹ thuật quân sự 2018

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Bùi Đức HùngKhởi động động cơ Không đồng bộ bằng cuộn kháng khô”. Tuyển tập công trình khoa học 40 năm  ĐHBK Hà Nội , phân ban năng lượng, hội nghị khoa học lần thứ XVIII 1996.

[2]. Phan Thị Huệ, Bùi Đức Hùng “Thực nghiệm khảo sát đặc tính động cơ KĐB một pha điện dung có tụ điện mở máy và tụ làm việc”- Tuyển tập các bài báo khoa học 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐHBK Hà Nội 2006

[3]. Le Anh Tuan, Bui Duc Hung, Phung Anh Tuan Saturable q-axis magnetizing inductance calculation of Line Start-Permanent Magnet Synchronous Motors using Lumped Parameter Model. IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET) 2016.

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 6 3
Đang online: 104
Hôm nay: 5435
Trong tuần: 25976
Trong tháng: 166421