danh mục cán bộ danh mục cán bộ

Quay lại

11/ GVC.TS. NGUYỄN THẾ CÔNG

 THÔNG TIN CHUNG

 

NGUYỄN THẾ CÔNG

Giảng viên chính – Tiến sĩ

Bộ môn: Thiết bị điện – điện tử

Viện Điện

Tel. 024-3869-2511

Email: cong.nguyenthe@hust.edu.vn

Điện thoại di động: 090 341 8713

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Kỹ thuật điện
  • Môn 2. Cơ sở điện tử công suất
  • Môn 3. Hệ thống quản lý toà nhà

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Thiết bị điện trong năng lượng tái tạo
  • Định hướng 2. Động cơ servo, động cơ đặc biệt

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2002-66

(Cấp Trường)

Nghiên cứu khai thác sử dụng phòng thí nghiệm hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Schneider

Chủ nhiệm đề tài

KC.05.3.10/11-15 (Cấp Nhà Nước)

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống turbine gió kiểu trục ngang có công suất trong dải từ 15-20kW

Phụ trách phần điện

B2014 - 01 – 70

(Cấp Bộ GD&ĐT)

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo turbine gió phát điện trục ngang hai chong chóng (chong chóng kép) làm việc ở tốc độ thấp

Phụ trách phần máy phát điện

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

1. Điều khiển số máy điện

KH&KT

2. Bảo dưỡng & thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện

KH&KT

3. Điện tử công suất. Tập 1

KH&KT

4. Điện tử công suất. Tập 2

KH&KT

5. Entrainements électriques 1/Chapitre 2. Alimentation à courant continu pour machines électriques; Chapitre 3. Onduleurs et commutateurs

Lavoisiers – CH Pháp

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1].  Nguyễn Thế Công, Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh. “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng đầu cuối trong động cơ không đồng bộ tuyến tính”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2008.

[2]. Nguyễn Thế Công, Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh. “Về thuật toán thiết kế tối ưu lực động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2009.

[3]. Nguyễn Thế Công, Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh. “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến đặc tính lực động cơ không đồng bộ tuyến tính”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2009.

[4]. Nguyễn Thế Công, Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh. “Nghiên cứu đặc tính động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2011.

[5]. Nguyễn Thế Công, Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh. “Tối ưu hóa thông số trong thiết kế động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2011.

[6]. Nguyễn Thế Công, Trần Đức Hoàn, Nguyễn thành Khang. “Thiết kế tối ưu máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ phong điện”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2013.

[7]. Nguyễn Thế Công, Trần Đức Hoàn, Nguyễn thành Khang. “Optimal Sizing of PMSG for Wind Turbine Applications: Methodology and Analysis”. Journal of Automation and Control Engineering. 2014.

[8]. Đỗ Thanh Tùng, Phạm Hữu Định, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công. “Thực thi bộ điều khiển logic mờ cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập sử dụng máy tính cá nhân và vi điều khiển AVR ATMEGA16”. Tạp chí khoa học Việt Nam. 2014.

[9]. Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thế Công. “Ước lượng tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng mạng nơ ron nhân tạo”. Chuyên san Tạp chí tự động hoá ngày nay. 2014.

[10]. Lê Thái Hiệp, Doãn Văn Đông, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh. “Phân tích ổn định tĩnh hệ thống điện hỗn hợp gió - diesel trên đảo Phú Quý”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2014

[11]. Trương Quốc Thưởng, Ngô Văn Quyền, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công. “Thực thi các bộ điều khiển để xác định điểm công suất cực đại của bảng pin mặt trời sử dụng LabVIEW”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2014.

[12]. Lê Thái Hiệp, Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh. “Tính toán lượng công suất phát cực đại của trạm điện gió trong hệ thống điện hỗn hợp gió - diesel trên đảo Phú Quý”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2015.

[13]. Lê Thái Hiệp, Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh. “The suitable determination the number and capacity of wind turbines connected to the diesel power station in Phu Quy island”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2015.

[14]. Nguyễn Thế Công, Trần Đức Hoàn.Tính toán lực và độ bền kết cấu nam châm vĩnh cửu-gông rotor của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu sử dụng trong hệ thống phong điện”. Tạp chí cơ khí Việt Nam. 2015.

[15]. Lê Thái Hiệp, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh. “Tích hợp khớp ly hợp điện từ vào turbin gió nhằm tăng mức độ thâm nhập của điện gió trong lưới cô lập”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2015.

[16]. Lê Thái Hiệp, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Đoàn Đức Tùng. “Điều khiển hệ thống phát điện hỗn hợp gió-diesel trong lưới cô lập theo hướng tối đa hóa mức thâm nhập điện gió”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2015.

[17]. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Thế Công, Phạm Hùng Phi. “Improved Performance of Buck-Boost Converter using Artificial Neural Network”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 2016.

[18]. Nguyen Duc Bac, Tran Tuan Vu, Nguyen The Cong, Nguyen Huy Phương, Nguyen Van Thien. “Electromagnetic design for permanent magnet synchronous servomotor”. EPU Journal of Science and Technology for Energy. 2018.

[19]. Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công. “A modified neural learning algorithm for online estimation of rotor and stator resistances in sensorless induction motor drives”. EPU Journal of Science and Technology for Energy. 2018.

[20]. Nguyen The Cong, Tran Tuan Vu, Nguyen Duc Bac. “Design a Small Direct Drive Wind Power Generator”. Lecture Notes in Civil Engineering - Springer, Scopus. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1].  Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công, Hà Xuân Hòa. “Improved Performance of a Sensorless DC Motor Control using Fuzzy Logic”. Proceeding of the 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET). 2016.

[2]. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thành Khang, Nguyễn Thế Công, Phạm Hùng Phi, Hà Xuân Hòa. “Development of Fuzzy Logic Controller for DC Motor using Personal Computer and Inexpensive Microcontroller”. Proceeding of the 13th IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision. 2014.

[3]. Lê Thái Hiệp, Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh. “Giải pháp kỹ thuật để nâng cao tính ổn định của hệ thống điện hỗn hợp gió - diesel cấp nguồn cho các đảo”. Hội nghị Khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc. 2014.

[4]. Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Tuấn, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Thế Công, Phạm Hùng Phi. “Predictive Current Control of The Three-Phase Inverter In A Stand-Alone Wind Energy System”. Proceeding of the 11th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. 2016.

[5]. Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Tuấn, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Thế Công, Phạm Hùng Phi, Ralph Kennel. “Fuzzy Logic Based Maximum Power Point Tracking Technique For A Stand-Alone Wind Energy System”. Proceeding of the 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET). 2016.

[6]. Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Tuấn, Hà Xuân Hòa, Nguyễn Thế Công, Đỗ Chí Phi. “A Sensorless Three–Phase Induction Motor Drive Using Indirect Field Oriented Control and Artificial Neural Network”. Proceedings of the 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). 2017.

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 6 0
Đang online: 157
Hôm nay: 5632
Trong tuần: 26173
Trong tháng: 166618