Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

21. GS.TS. Lã Văn Út

 

Họ và tên

GS. TS. Lã Văn Út

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 118 nhà C1

Email :

 

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Các môn giảng dạy:

 • Ngắn mạch         
 • Nhà máy thủy điện
 • Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Hướng nghiên cứu:

 • Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
 • Các phương pháp tối ưu hóa, ứng dụng trong thiết kế và vận hành hệ thống điện.
 • Ứng dụng các thiết bị FACTS trong hệ thống điện.
 • Tính toán thủy năng và tối ưu hóa vận hành nhà máy thủy điện.

Các công trình NC đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

 •  Lã Văn Út, Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2001.
 • Lã Văn Út,  Ngắn mạch trong hệ thống điện, NXB Khoa học & Lã Văn Út, Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2009.
 • Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng, Nhà máy thủy điện, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2007.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Vũ Hải Phong. Đề tài: Tính toán phân tích độ tin cậy hệ thống điện
 • Nguyễn Thị Minh Thu. Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của thiết bị bù ngang có điều khiển SVC trong Hệ thống điện
 • Phạm Phú Tú. Đề tài: Nghiên cứu thiết bị bù ngang có điều khiển (STATCOM)
 • Đoàn Đức Thiện. Đề tài : Nghiên cứu hiệu quả điều khiển của thiết bị bù dọc có điều khiển TCSC để nâng cao ổn định của hệ thống điện.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

(*) Hợp đồng thỉnh giảng


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 5 1
Đang online: 157
Hôm nay: 5622
Trong tuần: 26163
Trong tháng: 166608