Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

12. TS. Nguyễn Thị Anh

 THÔNG TIN CHUNG

 

Nguyễn Thị Anh

Giảng viên

Bộ môn Hệ thống điện

Viện Điện

Điện thoại: 0975395369

Email: anh.nguyenthi@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Môn 1. Bảo vệ rơ le
  • Môn 2. Tự động hóa trong hệ thống điện
  • Môn 3. Hệ thống cung cấp điện

các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Các vấn đề khi kết nối nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện truyền thống và đề xuất các chính sách và giải pháp vận hành tối ưu
  • Định hướng 2. Các vấn đề về bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

 

 

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney, Akihiko Yokoyama. Optimal strategies of siting, sizing and scheduling of BESS: Voltage management solution for future LV networksIEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. 2019.

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

 [1]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney. “Optimum schedule and size of BESS in the low voltage network with high penetration of solar rooftops to maintain voltages within acceptable limit”. Proceedings 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). 2017.

[2]. Anh Thi Nguyen, Surachai Chaitusaney. “Cost minimization of BESS for voltage regulation in the low voltage network with PV rooftops connection”. 2017 IEEJ PE&S – IEEE PES Thailand Symposium on Advanced Technology in Power System, Bangkok, Thailand. 2017.

 

Phát minh sáng chế

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 9 2
Đang online: 109
Hôm nay: 5464
Trong tuần: 26005
Trong tháng: 166450