Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

17. ThS. Phạm Năng Văn

Ảnh

Họ và tên

ThS Phạm Năng Văn

Địa chỉ nơi làm việc:

C1-121, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email :

van.phamnang@hust.edu.vn

Tel :

04-38692009

Fax :

04-38692006

Các môn giảng dạy:

 • Lưới điện
 • Cơ khí đường dây tải điện
 • Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện
 • Sử dụng máy tính trong phân tích Hệ thống điện
 • Thị trường điện

Hướng nghiên cứu:

 • Vận hành thị trường điện có các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống tích trữ năng lượng
 • Quy hoạch hệ thống điện
 • Dự báo phụ tải và giá điện

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Pham Nang Van, Nguyen Duc Huy, Nguyen Van Duong, Nguyen The Huu, “A tool for unit commitment schedule in day-ahead pool-based electricity markets”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 21-25, June 2016.
 2. Nguyen Duc Huy, Pham Nang Van, “An approach to solve optimal power flow problems considering stability constraints”, Journal of Science and Technology for Energy, Electric Power University, no. 11, pp. 102-110, November 2016.
 3. Pham Nang Van, Nguyen Dong Hung, Nguyen Duc Huy, “The impact of TCSC on transmission costs in wholesale power markets considering bilateral transactions and active power reserves”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 12, pp. 24-28, December 2016.
 4. Pham Nang Van, Cao Khac Giap, Le Thi Minh Chau, Nguyen Duc Huy, “Transmission investment cost allocation in electricity markets considering active power reserves and N-1 contingency”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 39-44, June 2017.
 5. Nguyen Duc Huy, Pham Nang Van, Trinh Trong Chuong, “An approach to classify power system operating conditions based on small signal stability criteria”, Journal of Science & Technology, Hanoi University of Industry, no. 40, pp, 18-22, June 2017.
 6. Pham Nang Van, Nguyen Dong Hung, Nguyen Duc Huy, “Different models for LMP calculation in Wholesale Power Markets considering active power reserves: a comparison”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 123, November 2017.
 7. Pham Nang Van, La Minh Khanh, “The optimal location and parameter of TCSC in wholesale electricity markets considering active power reserves”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 131, November 2018.
 8. Pham Nang Van, Nguyen Duy Cung, Nguyen Duc Huy, “Bi-level optimization model based-evaluation of wholesale electricity price intervals considering uncertainty of wind power and elastic demand”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 12, pp. 30-34, December 2017.
 9. Pham Nang Van, Le Thi Minh Chau, Pham Thu Tra My, Pham Xuan Giap, Ha Duy Duc, Tran Manh Tri, “Multi-period linearized optimal power flow model incorporating transmission losses and Thyristor controlled series compensators”, Journal of Science and Technology, The University of Danang, no. 6, pp. 31-36, June 2018.
 10. Pham Nang Van, “Bi-level optimization model for calculation of LMP intervals considering the joint uncertainty of wind power and demand”, Journal of Science and Technology, Technical Universities, Vietnam, no. 128, June 2018.

Các sách đã xuất bản

 1. Hoàng Thuyên, Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Năng Văn, Mạng lưới cung cấp điện, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, 2017.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1.  

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1.  

Các thông tin khác (nếu có)

 

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 7 9 7
Đang online: 151
Hôm nay: 5569
Trong tuần: 26110
Trong tháng: 166555