Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

19. TS. Nguyễn Hoàng Việt

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Hoàng Việt

   

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 117 nhà C1

Email :

 

viet.nguyenhoang1@hust.edu.vn

vietnguyenhoang@yahoo.com

 

Tel :

(+84) 043 869 2009

Fax :

04-3-623-1478

Các môn giảng dạy:

-          Lưới điện 

-          Tối ưu hóa chế độ Hệ thống điện

Hướng nghiên cứu:

- Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện

- Phân tích ảnh hưởng của các nguồn năng lượng mới và tái tạo tới các chế độ làm việc của hệ thống điện

- Lưới điện thông minh

-Đánh giá trạng thái hệ thống điện

 

Các công trình NC đã công bố

 

 

  1. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of a Large Penetration of Photovoltaic Generation on Transient State of Power System,” ICEE2010, Busan, Korea, Jul. 2010.
  2. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of Fault Ride-Through Characteristics of High-Penetration Photovoltaic Generation on Transient Stability,” POWERCON 2010, Hangzhou, China, Oct. 2010.
  3. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of Various Penetration Levels of Photovoltaic Generation on Transient State of Power System,” 21st Annual Conference of Power & Energy Society, I.E.E. of Japan, Aug. 2010.
  4. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Impact of a Large Penetration of Photovoltaic Generation on Voltage Stability of Power System,” Joint Technical Meeting on Power Engineering and Power System Eng., I.E.E. of Japan, Sep. 2011.
  5. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Influence of Penetration Levels and Fault Ride-Through Characteristics of Photovoltaic Generation on Voltage Stability,” ICEE 2012, Kanazawa, Japan, Jul. 2012.
  6. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Prevention of Voltage Collapse in Power System Installing High Penetration Level of PV Generation by Fast Switching Capacitor,” 2013 Annual Meeting Record, I.E.E. of Japan, Mar. 2013.\
  7. Nguyen Hoang Viet and Akihiko Yokoyama, “Prevention of Voltage Collapse in Power System Installing High Penetration Level of Photovoltaic Generation,” 24th Annual Conference of Power & Energy Society, I.E.E. of Japan, Aug. 2013.

 

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

 

Đang cần sinh viên chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh để triển khai các nghiên cứu.

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 9 7
Đang online: 155
Hôm nay: 5669
Trong tuần: 26210
Trong tháng: 166655