Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

08. TS. Lã Minh Khánh

 

 

Full name

TS. Lã Minh Khánh

 

Office

Room 199B-C1

Email :

khanh.laminh@hust.edu.vn

Tel :

04 3 869 2009

Fax :

04-3-6231478

Courses

· Electric Power Network

. Optimization of Power System Operation   

 

Research area

·   Tối ưu các chế độ làm việc của hệ thống điện

Pulication

1.      Lã Minh Khánh (2002), “Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống điện hợp nhất”, Khoa học & Công nghệ, số 32+33, tr. 79-83.

2.      Lã Văn Út, Lã Minh Khánh (2003), “Nâng cao ổn định động của hệ thống điện bằng các tác động điều khiển đóng cắt”, Ứng Dụng Toán Học, tập 1, số 1, tr.69-78.

3.      Khanh La Minh (2005), “Power System Dynamic Stability Improvement with Switching (bang-bang) Controls”, Proceedings of The 2nd Fieldwise Seminar on Power and Control Engineering, tr. 16.1-16.11.

4.      Lã Văn Út, Lã Minh Khánh, Thạch Lễ Khiêm (2005). Nâng cao tính ổn định động của hệ thống điện bằng cách sử dụng thiết bị bù dọc có điều khiển, Ứng Dụng Toán Học, tập 3, số 1, tr. 53-60.

5.      Lã Minh Khánh (2006), “Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện phức tạp”, Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà Nội, tr.13-21.

6.      Trần Quốc Tuấn, Lã Minh Khánh (2006), “Ứng dụng thiết bị FACTS trong hệ thống điện để cải thiện ổn định”, Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà Nội, tr.70-76.

7.      Tuan Tran Quoc, Khanh La Minh (2006), “FACTS Devices Applications on Power System to Improve the Angle Stability”, IEEE transactions on Circuits and Systems, APCCAS 2006, pp. 1358 - 1363.

8.      Lã Minh Khánh (2007), “Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện”, Điện và Đời sống, số 102, tr.16-23.

9.      Trần Đình Long, Lã Minh Khánh (2008), “Phân tích ổn định của hệ thống điện phức tạp theo các chỉ số an toàn”, Khoa học & Công nghệ, số 65, tr. 6-10.

Pulished books 

·          Không có

Master students

·         Chử Anh Chung. Đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định tổn thất điện năng trong bài toán bù công suất phản kháng cho lưới điện phân phối.

·         Phạm Ngọc Dương. Đề tài : Tìm hiểu bài toán bù công suất phản kháng và tính toán áp dụng cho lưới điện phân phối tại Việt Nam.

·         Nguyễn Huy Hoàng. Đề tài : Tìm hiểu phương pháp xác định độ tin cậy cho lướ điện phân phối, áp dụng tính toán cho lưới điện phân phối Việt Nam

·         Viphakone Lattanasing. Đề tài : Đánh giá hệ số tổn hao điện năng trong điều kiện lưới điện của Việt Nam

·         Nguyễn Đức Thắng. Đề tài : Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số tổn thất điện năng và ứng dụng hệ số tổn thất điện năng cho hệ thống điện Việt Nam.

PhD students

       Không có

Other information

       Không có


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 7 0
Đang online: 159
Hôm nay: 5642
Trong tuần: 26183
Trong tháng: 166628