Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

26. TS. Đỗ Xuân Khôi

 

Họ và tên

TS. Đỗ Xuân Khôi

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn HTĐ, 115 C1

Email

Khoi.doxuan@hust.edu.vn
Khoi.doxuan@gmail.com

Tel

(+84) 9 12 10 33 31

Fax

 

Các môn giảng dạy

- Lưới điện

- Ổn định của Hệ thống điện

- Tính toán phân tích Hệ thống điện

Hướng nghiên cứu

- Phân tích và điều khiển lưới điện và HTĐ

Các công trình NC đã công bố

 

Bài báo khoa học (Journal Papers):

  1. Đỗ Xuân Khôi, Lựa chọn máy điều chỉnh pha chống quá tải trong lưới truyền tải điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No. 2011
  2. Đỗ Xuân Khôi, Mô phỏng máy biến áp điều chỉnh trong chế độ xác lập của lưới điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No.76, 2010.
  3. Đỗ Xuân Khôi, Tính toán thông số đường dây tải điện với Matlab SimPowerSystems, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No.61, 2007.
  4. Đỗ Xuân Khôi, Phần mềm mô phỏng quá độ đường dây tải điện trợ giúp đào tạo, Hội nghị khoa học lần thứ 20, ĐHBK Hà nội, 2006.
  5. Đỗ Xuân Khôi, Phần mềm mô phỏng đường dây tải điện trợ giúp đào tạo, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No.55, 2006.
  6. Đỗ Xuân Khôi, Lời giải giải tích chế độ xác lập của hệ thống truyền tải điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, No.48+49, 2004.

Phần mềm máy tính:

  1. CTL: Phần mềm phân tích chế độ làm việc của đường dây tải điện được bù
  2. LFE: Phần mềm tính toán phân bố dòng cho lưới điện

(tham khảo trang web: https://sites.google.com/site/phanmemluoidien)

Các sách đã xuất bản

  1. Tính toán phân tích hệ thống điện, Khoa học và kĩ thuật, 1998, 2001
  2. Phân tích CĐXL đường dây tải điện và lưới điện, Khoa học và kĩ thuật, 2012, 2013

Học viên cao học đang hướng dẫn

3 học viên

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

  Không có

Các thông tin khác

 

 

 


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 6 3 7
Đang online: 141
Hôm nay: 5409
Trong tuần: 25950
Trong tháng: 166395