Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

05. TS. Trương Ngọc Minh

 
Họ và tên
TS. Trương Ngọc Minh
Địa chỉ nơi làm việc:
Phòng 119B nhà C1
Email :
 
Tel :
+ 3 8 69 20 09
Fax :
04-3-6231478
Các môn giảng dạy:
-          Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp
-          Nhà máy thủy điện
-          Công nghệ phát điện
Hướng nghiên cứu:
-          Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện,
-          Ứng dụng các thiết bị FACTS trong hệ thống điện,
-          Sụt giảm điện áp ngắn hạn.
Các công trình NC đã công bố
 
  1. Truong Ngoc Minh, Masasuke Takata, Kiyoshi Ohishi, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Continuous Path Tracking System of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, Special issue of "Advanced Materials Research" from Trans Tech Publications, Vol. 11-12, 2006, pp. 121-125.
  2. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Accurate Friction Compensation for High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, IEEJ Transactions on Industry Applications, Vol.127, No.1, 2007, pp. 44-51.
  3. Truong Ngoc Minh, Atsushi Kamimura, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Fast Motion Control of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Dynamic and Design Conference 2005, Proceedings CD-ROM, Niigata, Japan (2005).
  4. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Continuous Path Tracking System of a High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Asian International Conference on Advanced Materials 2005, Beijing, China.
  5. Truong Ngoc Minh, Masasuke Takata, Kiyoshi Ohishi, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Accurate Friction Compensation for High Precision Stage using a Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of The 9th International Workshop on Advanced Motion Control, Proceedings CD-ROM, Istanbul, Turkey (2006).
  6. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Adaptive Friction Compensation for a High Precision Stage using Synchronous Piezoelectric Device Driver, In Proceedings of Technical Meeting on Industrial Instrumentation and Control 2007, Nagaoka, Japan.
  7. Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Adaptive Friction Compensation Design for Submicrometer Positioning of High Precision Stage, In Proceedings of IEEE International Conference on Mechatronics, Gunma, Japan (2007).
  8. Atsushi Kamimura, Truong Ngoc Minh, Kiyoshi Ohishi, Masasuke Takata, Seiji Hashimoto, Kouji Kosaka, Hiroshi Kubota, Tadahiro Ohmi, Design Method of Continuos Path Tracking System for Precision Stage using SPIDER, In Proceedings of Technical Meeting on Industrial Instrumentation and Control 2005, Hamamatsu, Japan.
  9. Trương Ngọc Minh, Friction Compensation for High Precision Positioning System, Journal of Schience and Technology, No. 79B, 2010.
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
1.    Nguyễn Trung Hưng. Đề tài: Nghiên cứu biện pháp ngăn chặn sụt giảm điện áp ngắn hạn. Thời gian thực hiện 2 năm.
2.    Phạm Ngọc Tuấn. Đề tài: Nghiên cứu thuật toán xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện. Thời gian thực hiện 2 năm.
3.    Nguyễn Văn Hưởng. Đề tài: Mô hình hóa và mô phỏng sơ đồ IEEE 14 nút có bộ điều khiển FACTS.
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 5 8 9 2
Đang online: 151
Hôm nay: 5664
Trong tuần: 26205
Trong tháng: 166650