ThS. Bui Duc Hung

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Chủ tịch công đoàn trường ĐHBK

Tel. 024.3869.2511, 0913.325.018

 Email:  hung.buiduc@hust.edu.vn

 

giới thiệu

Tiến sỹ Bùi Đức Hùng là giảng viên cao cấp tại Bộ môn Thiết bị điện- điện tử, Viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: Kháng điện và các loại máy biến áp đặc biệt. Định hướng 2. Động cơ điện hiệu suất cao và vật liệu chế tạo, thiết bị kháng điện và các loại máy biến áp đặc biệt, động cơ điện hiệu suất cao và vật liệu chế tạo, thiết bị lọc sóng hài nâng cao chất lượng điện năngị lọc sóng hài nâng cao chất lượng điện năng. Tiến sỹ Nguyễn Vũ Thanh đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín.

Các môn học đảm nhiệm

Đại học

  • EE3142: Máy Điện
  • EE4211: Thiết kế máy điện
  • EE4217: Công nghệ chế tạo Thiết bị điện
  •  

 

Sau đại học

- Vật liệu và công nghệ mới trong chế tạo Thiết bị điện

- Máy điện đặc biệt

 

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Định hướng 1. Kháng điện và các loại máy biến áp đặc biệt.
  • Định hướng 2. Động cơ điện hiệu suất cao và vật liệu chế tạo
  • Định hướng 3. Thiết bị lọc sóng hài nâng cao chất lượng điện năng

 

Đề tài đang thực hiện

Mã đề tài

Tên đề tài

 

 

giải thưởng/khen thưởng

 

 

 

sách/chương sách

Tên sách

Nhà xuất bản

Máy điện tập 1 (chủ biên)

Máy điện tập 2 (chủ biên)

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (chủ biên)

Vẽ kỹ thuật cho sinh viên ngành điện (tham gia)

Nhà xuất bản Giáo dục 2007

Nhà xuất bản Giáo dục 2007

Nhà xuất bản Bách khoa 2018

Nhà xuất bản Bách khoa 2019

một số công trình khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, “Mô hình toán và phư­ơng pháp giải bài toán quá trình khởi động động cơ không đồng bộ qua thiết bị khởi động”. Điện và đời sống 1998.

[2]. Bùi Đức Hùng,,”Nghiên cứu quá trình quá độ động cơ không đồng bộ khi điện áp đầu vào biến đổi theo thời gian”.Tạp chí Công nghiệp, số 17-1998.

[3]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, “Xây dựng mô hình máy điện 2 pha  trên   simulink, nghiên cứu một số chế độ làm việc đặc biệt của động cơ không đồng bộ” Tạp chí Điện lực 1998.

[4]. Bùi Đức Hùng, Trần Khánh Hà,“Nghiên cứu ảnh h­ưởng của hiệu ứng mặt ngoài và bão hoà mạch từ khi khởi động động cơ không đồng bộ bằng ph­ương pháp mô phỏng trên simulink – matlab”. Tạp chí Công nghiệp, số 20 -1998

[5]. Bùi Đức Hùng, Bùi Đình Tiếu, “Mô hình toán và phư­ơng pháp giải bài toán quá trình khởi động động cơ không đồng bộ qua thiết bị khởi động”, Tạp chí Khoa học công nghệ, số 17-1998

[6]. Bùi Đức Hùng , Nguyễn Anh Nghĩa, Lê Anh Tuấn, ,”Nghiên cứu áp dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp các quạt gió mỏ” Tạp chí công nghiệp mỏ, số 4-2016.

[7] .Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, Bùi Minh Định,” Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng hiệu ứng mặt ngoài và giải pháp nâng cao chất lượng khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp”.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1-2017.

[8]. Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài đến đặc tính khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp (LSPMSM)”. Tạp chí ’’Khoa học và  Công nghệ’’Đại học Đà Nẵng, số 9-2017.

[9]. Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn,” Nghiên cứu lựa chọn kích thước  nam châm nhằm nâng cao đặc tính vận hành động cơ vĩnh cửu khởi động trực tiếp 3 pha ở vùng công suất nhỏ” Tạp chí ’’Khoa học và kỹ thuật’’ Học viện kỹ thuật quân sự 2018

 

Kỷ yếu/hội nghị khoa học

 [1].  Bùi Đức Hùng “Khởi động động cơ Không đồng bộ bằng cuộn kháng khô”. Tuyển tập công trình khoa học 40 năm  ĐHBK Hà Nội , phân ban năng lượng, hội nghị khoa học lần thứ XVIII 1996.

[2]. Phan Thị Huệ, Bùi Đức Hùng “Thực nghiệm khảo sát đặc tính động cơ KĐB một pha điện dung có tụ điện mở máy và tụ làm việc”- Tuyển tập các bài báo khoa học 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐHBK Hà Nội 2006

[3]. Le Anh Tuan, Bui Duc Hung, Phung Anh Tuan Saturable q-axis magnetizing inductance calculation of Line Start-Permanent Magnet Synchronous Motors using Lumped Parameter Model. IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET) 2016.