Quay lại

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm ĐKLG và PLC kỳ 20192

THÍ NGHIỆM ĐKLG VÀ PLC KỲ 29192

Bộ môn Tự động hóa Công nghiêp gửi các em tài liệu hướng dẫn thí nghiệm ĐKLG và PLC kỳ 20192.

Tài liệu gồm có:

1. Hướng dẫn sử dụng PLC FX5U (Dành cho SV thí nghiệm tại phòng C9-111)

2. Hướng dẫn sử dụng PLC Rockwell Automation (Dành cho SV thí nghiệm tại phòng C2-103)

Các em download và đọc trước khi đến thí nghiệm buổi 1.

Tài liệu cũng đã được in và chuẩn bị để đọc tại chỗ ở từng phòng.