Quay lại

Lịch nộp quyển đồ án và bảo vệ tốt nghiệp

Thông báo: Lịch nộp quyển đồ án và bảo vệ tốt nghiệp học kỳ 20192

(Dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tự động)

1. Lịch nộp quyển: Thứ ba, 7/7, chiều từ 14h-16h. 
- Với SV thuộc Chương trình tiên tiến (CTTT): Mỗi nhóm SV nộp 3 quyển có chữ ký của GVHD và USB các file liên quan đến đồ án cho cô Hoàng Thị Kim Chi tại Văn phòng Viện Điện (C1-320). 
- Với SV các hệ khác: Mỗi nhóm SV nộp 2 quyển có chữ ký của GVHD và USB các file liên quan đến đồ án tại Bộ môn Điều khiển tự động, C9- 311. 

2. Lịch bảo vệ tốt nghiệp: Ngày 14/7 (CTTT, Kĩ Sư, và Cử Nhân) và sáng 15/7 (KSTN).

 

Một số lưu ý: 
- Danh sách các hội đồng, địa điểm và thời gian bảo vệ TN sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 10/7. 
- Bìa đồ án màu đỏ, chữ trắng, có logo của ĐH BKHN (xem mẫu trong ảnh)
- Các bạn SV làm đồ án cùng một thầy/cô hướng dẫn có thể nộp chung một USB.