Quay lại

BM Tự động hóa Công nghiệp thông báo kế hoạch Bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2018.3

Bộ môn Tự động hóa CN thông báo lịch nộp quyển và bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2018.3 cho lớp Kỹ sư Văn bằng hai và cử nhân như sau:

1. Nộp quyển9h00-11h30 ngày 22/08/2019 tại C9-104. Sinh viên xem danh sách bàn thu quyển dán tại cửa bộ môn và nộp quyển. Mỗi sinh viên chuẩn bị quyển theo mẫu có chữ ký của giáo viên hướng dẫn (bìa mềm, có gáy ghi thông tin tên sinh viên, mã số sv, lớp-khóa, tên đề tài). Các quyển đồ án không được giống nhau cũng như giống các tài liệu khác quá 25%. Các sinh viên cử đại diện làm việc với cô Trần Kim Bích (C9-103) về việc chuẩn bị địa điểm bảo vệ tốt nghiệp.

2. Trả quyển: 9h00 - 11h30 ngày 27/08/2019 tại C9-104. Các sinh viên đến nhận quyển và xem danh sách hội đồng cũng như địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Đại diện các sinh viên kiểm tra và trang trí địa điểm tốt nghiệp.  

3. Bảo vệ tốt nghiệp: 8h00 ngày 28/08/2019. Tất cả các sinh viên phải chuẩn bị các bản vẽ A0 (4-5 bản vẽ) có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giáo viên hướng dẫn trước khi bảo vệ. Sau khi bảo vệ sinh viên thu bản vẽ và nộp cùng quyển đồ án về bộ môn (cô Bich tại C9-103). 

 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ VP Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp – C9/104.