Quay lại

20. TS. Nguyễn Tùng Lâm

 THÔNG TIN CHUNG

 

TS. Nguyễn Tùng Lâm

Giảng viên

Bộ môn Tự động hóa công nghiệp

Viện Điện

Tel.

Email: lam.nguyentung@hust.edu.vn

 

 

các môn học đảm nhiệm

  • Truyền động điện.
  • Điều khiển truyền động điện
  • Điều khiển máy  CNC

 

các hướng nghiên cứu chính

  • Mô hình hóa và điều khiển cơ hệ mềm (Modeling and control flexible system).
  • Điều khiển các hệ thống cơ điện tử (Mechatronic control systems).
  • Điều khiển chuyển động (Motion control).

 

Các Dự án/đề tài đã tham gia

Mã số

Tên dự án/đề tài

Chức danh

T2014-68

 

 

T2016-PC-183

 

 

 

B2016-BKA-08

 

 

Đề tài cấp cơ sở, “Nghiên cứu thiết kế hệ thống lọc Kalman cho hệ thống định vị tàu lặn AUV, 2014-2015.

Đề tài cấp cơ sở, “Nghiên cứu cấu trúc điều khiển phi tuyến cho bộ biến đổi DC-DC hai chiều ứng dụng trong phát điện sức gió”, 2016-2017

 

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển dập dao động của tải trọng cho hệ thống nâng hạ” 2016-2017.

Chủ nhiệm

 

 

Chủ nhiệm

 

 

 

Chủ nhiệm

 

 

 

 

Sách/chương sách đã xuất bản

Tên sách/chương sách

Nhà xuất bản

Adaptive Robust Control Systems/Nonlinear control of Flexible Two-Dimensional Overhead Cranes

IntechOpen, 2018

Một số công bố khoa học điển hình

Tạp chí khoa học

[1]

Nguyen, T. L. and Nguyen, V. L. A hybrid controller for a pneumatic system. Tạp chí Khoa học vàCông nghệ, 2009.

[2]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Vibration reduction of marine risers with varying tension and rotational inertia. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, 2013.

[3]

Tưởng Xuân Thường, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm. Điều khiển dập dao động tải trọng cho cầu trục. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 2016.

[4]

Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Quang Địch. Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến cho ổ từ chủ động. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 2016.

[5]

Ngô Văn  An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, “Phương pháp điều khiển chống rung  cho cầu trục tránh vật cản”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số đặc san 07/2016, pp. 187-195.

[6]

Duc Nguyen Anh and Lam Nguyen Tung, “Heave compensation for subsea hoisting systems with control input constraint”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 115, 2016.

[7]

Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương, “Ổn định ổ đỡ từ chủ động với hạn chế đầu ra và sử dụng bộ quan sát tốc độ”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, 2017.

[8]

Phạm Tuấn  Anh, Nguyễn Tùng Lâm, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Phùng Quang, “Nonlinear control of a bidirectional DC-DC converter in supper capacitor storage systems”, 2017.

[9]

Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Tùng Lâm, “A sensorless vector control for stand-alone photovoltaic water pumping systems”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2017

[10]

Phạm Tuấn  Anh, Nguyễn Tùng Lâm, “Cấu trúc điều khiển thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp trong hệ thống điện ốc đảo nguồn phát hỗn hợp gió-diesel”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2017.

[11]

Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Giang Hồng Bắc, “Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp backsteping sliding mode”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2017.

[12]

Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương, “Phương pháp điều khiển hạn chế quá điều chỉnh cho ổ từ chủ động”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ

[13]

Nguyễn  Anh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, “Điều khiển tối ưu bù thích nghi chuyển động dọc trục cho ống dẫn dầu biển”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Thái Nguyên, 2017.

[14]

Đỗ Trọng Hiếu, Nguyễn  Minh Tuấn, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Tùng Lâm, “Điều khiển  ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp Backstepping  Sliding Mode control”, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tựđộng hóa, 2017.

[15]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of two dimensional marine risers with bending couplings. Journal of Sound and Vibration, 2013.

[16]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of coupled nonlinear three-dimensional marine risers. Journal of Marine Science and Application, 2012.

[17]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Global stabilization of marine risers with varying tension and rotational inertia. Asian Journal of Control, 2014.

[18]

Nguyen, D. H., Nguyen, T. L., Nguyen, M. L., and Nguyen, H. P. Nonlinear control of an active magnetic bearing with output constraints. International of Electrical and Computer Engineering, 2018.

[19]

Nguyen, T. L., Duong, M. D., and Do, H. L. A direct Lyapunov-backstepping approach to stabilize gantry crane systems with flexible cable. Proceeding of Engineering and Technology Innovation, 2018.

 

Kỷ yếu/Hội nghị khoa học

[1]

Nguyen, T. L. Boundary control of nonlinear marine risers with internal coupling mechanisms. The 2nd Vietnam Conference on Control and Automation, 2013.

[2]

Nguyen, T. L., Vu, H. P., and Nguyen, H. P. Active heave compensation for subsea crane systems. The 2ndVietnam Conference on Control and Automation, 2013.

[3]

Nguyễn Trung Đức, Phan  Phú Khánh, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy và Nguyễn Quang Địch. Điều khiển phi tuyến ổ bi từ chủ động. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 3, 2015.

[4]

T. L. Nguyen and M. D. Duong. Position control and vibration suppression of a flexible crane system. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ  3, 2015.

[5]

Võ Thanh Hà, An Thị Hoài, Thu Anh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Tùng Lâm, "Nghiên cứu cấu trúc hệ thống giả lập tua bin gió sử dụng máy phát PMSG " Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016.

[6]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of marine risers with bending couplings. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2012

[7]

Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of vibration in coupled nonlinear three-dimensional marine risers. The 2012 Conference of the Australian Acoustical Society

[8]

Lan Anh Nguyen, Tung Lam Nguyen, Minh Duc Duong, Le Minh Ha, Tuan Anh Pham, “Flatness based control of a crane with limited swinging angle”, The 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering –RCEEE 2016 (Nov 17-18, 2016).

[9]

Vo Thanh Ha, Vu Hoang Phuong, Nguyen Tung Lam, and Nguyen PhungQuang, “A dead-beat current controller based wind turbine emulator”, IEEE International Conference on System science and Engineering, 7-2017.

 

 

Phát minh sáng chế