Quay lại

[Olympic Lý thuyết mạch 2019] Kết quả kỳ thi Olympic Lý thuyết mạch Viện Điện năm học 2018-2019

Viện Điện xin thông báo và chúc mừng các sinh viên có tên trong danh sách sau đã đạt giải trong kỳ thi Olympic Lý thuyết mạch cấp Viện năm học 2018 - 2019 như sau:

STT Họ và tên MSSV Ngành đào tạo Điểm Đạt giải
1 Nguyễn Hữu Lâm 20177037 Kỹ thuật điện-K62 9 Nhất
2 Nguyễn Xuân Khải 20173970 KTĐK-TĐH-K62 7.5 Ba
3 Nguyễn Văn Linh 20174020 KTĐK-TĐH-K62 7.5 Ba
4 Đỗ Văn Phương 20174123 KTĐK-TĐH-K62 7.5 Ba
5 Phạm Nguyễn Minh Đức 20173038 KSTN-ĐKTĐ - K62 6 Khuyến khích
6 Trần Ngọc Khoa 20173986 KTĐK-TĐH-K62 6 Khuyến khích
7 Nguyễn Hữu Tài 20174183 KTĐK-TĐH-K62 6 Khuyến khích
8 Nguyễn Đức Thuận 20170148 KSTN-ĐKTĐ - K62 6 Khuyến khích