Quay lại

[DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – STUDENT FORUM 2021]

DIN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CU KHOA H

STUDENT FORUM 2021

CALL FOR PAPER – THÔNG BÁO LN TH HAI

Sự kiện thường niên “Din đàn Sinh viên NCKH” do 6 trường đi hc đào to ngành Đin phi hp t chc và do Vin Đin, trường Đi hc Bách Khoa Hà Ni đăng cai năm 2021 đã chính thc bt đu nhn đăng ký tóm tt và bài báo khoa hc theo 9 Tiu ban chuyên môn:

1. Năng lượng tái to I: Gió và mt tri

2. Năng lượng tái to II: Các loi ngun khác (sóng, thu triu, sinh khi, v.v.)

3. Thiết b và h thng lưu tr năng lượng

4. H thng đin bn vng và lưới đin thông minh

5. Đin t công sut cho năng lượng bn vng

6. H thng không phát thi: Xe đin, sn xut, toà nhà, và đô th

7. Vt liu và thiết b cho năng lượng bn vng

8. Kinh tế, chính sách, và đi mi sáng to trong chuyn dch năng lượng

9. Công ngh tiên tiến cho năng lượng bn vng

  • Website ca Din đàn:

https://studentforum.vn/2021/

  • Các đăng ký tóm tt và bài báo khoa hc phi được np qua nn tng Easychair:

https://easychair.org/conferences/?conf=sf2021

  • Mẫu bài báo:

https://bitly.com.vn/ossdrj

  • Các mc thi gian quan trng:

* Hn np tóm tt bài báo:                30/09/2021

* Hn np bài báo hoàn thin:           30/10/2021

* Thông báo chp nhn bài báo:       20/11/2021

* Thông báo chương trình Din đàn: 03/12/2021

* Ngày din ra Din đàn:                    08/12/2021


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 3 6 5 7 4 9
Đang online: 133
Hôm nay: 188
Trong tuần: 38393
Trong tháng: 146703